Romatoid artritli hastalarda servikal myelopatinin cerrahi tedavisi ve sonuçları: iki vaka bildirimi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(1): 16-21

Romatoid artritli hastalarda servikal myelopatinin cerrahi tedavisi ve sonuçları: iki vaka bildirimi

Mustafa Gürelik1, Fatih Bayraklı1, Ece Kaptanoğlu2, Bilge Gürelik3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ad, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Ad, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ad, Sivas

Servikal omurganın romatoid artritte tutulumu iyi bilinen bir komplikasyondur. Romatoid sinovit ligament laksisitesi oluşurarak eklem instabilitesine yolaçar. Romatoid artritin neden olduğu ileri servikal omurga deformiteleri tetraparezi, serebral enfarkt, kronik hidrosefali ve ani ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yolaçabilir.
Biz ileri derecede myelopatisi olan romatoid artli hastanın cerrahi sonuçlarını bildirmekte ve dikkatli operasyon öncesi bakım, uygun anestezi teknikleri, servikal spinal patolojinin tam araştırılması ve uygun cerrahi teknikle cerrahi morbidite ve mortalite oranlarının düşürülebileceğine inanmaktayız. Cerrahi tedavi eğer yeterli dekompresyon ve vertebral şekillendirme başarılabilirse tatmin edici iyileşme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, servikal myelopati, cerrahi tedavi, vertebral şekillendirme, kranyoservikal tesbitleme


Surgical treatment and outcome of cervical myelopathy in rheumatoid arthritis patients: report of two cases

Mustafa Gürelik1, Fatih Bayraklı1, Ece Kaptanoğlu2, Bilge Gürelik3
1Department Of Neurosurgery, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department Of Rheumatology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department Of Anesthesiology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Involvement of the cervical spine is a well-known complication of rheumatoid arthritis. Rheumatoid synovitis leads to ligamentous laxity and subsequent joint instability. Severe cervical spine deformities caused by rheumatoid arthritis may lead to serious complications, such as quadriparesis, cerebral infarction, chronic hydrocephalus, and even sudden death.
We report surgical results of two rheumatoid arthritis cases with severe myelopathy, believing that surgical morbidity and mortality rates may decrease with careful perioperative care, convenient anesthesia techniques, complete investigation for cervical spinal pathology, and proper surgical techniques. Surgical treatment can ensure satisfying improvements if adequate decompression and vertebral realignment are achieved.

Keywords: Rheumatoid arthritis, cervical myelopathy, surgical treatment, vertebral realignment, craniocervical fixation


Mustafa Gürelik, Fatih Bayraklı, Ece Kaptanoğlu, Bilge Gürelik. Surgical treatment and outcome of cervical myelopathy in rheumatoid arthritis patients: report of two cases. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(1): 16-21

Sorumlu Yazar: Mustafa Gürelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale