Advisory Board

Prof. Dr. Mine Adaş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Endokrinoloji Kliniği

Prof. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ziya Cüneyt Akar
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Osman Akdemir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Tunç Akkoç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Kaya Aksoy
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Yener Akyuva
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Faruk Altınel
Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uyguluma ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. İdris Altun
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. İhsan Anık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Yavuz Aras
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Murad Asiltürk
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Fatih Aydemir
Bursa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın
Emekli Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Yunus Aydın
Acıbadem Fulya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Aydın Aydoseli
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Celal Bağdatoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Orhan Barlas
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Yaşar Bayri
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Sibel Bektaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Zafer Berkman
Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Uzm. Dr. Osman Boyalı
istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa
NPİstanbul Beyin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Halil Can
Medicine Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Tufan Cansever
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Evrim Coşkun
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Doç. Dr. Burak Çabuk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Perçin Çaşkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Musa Çırak
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Sebahattin Çobanoğlu
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Adnan Dağçınar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatih Ersay Deniz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Ömer Develi̇oğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

Prof. Dr. Murat Servan Döşoğlu
Bayındır Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Ramazan Durmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Egemen
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Gazanfer Ekinci
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji

Prof. Dr. Serhat Reşat Erbayraktar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Zübeyde Erbayraktar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Nurperi Makbule Gazioğlu
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ömür Günaldı
Başak Şehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Yahya Güvenç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aslan Güzel
Gaziantep Medical Park Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Nural Hacıbekiroğlu

Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu
Emekli Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. In-bo Han
Department of Neurosurgery, CHA University School of medicine, CHA Bundang Medical Center, Seongnam, Korea

Prof. Dr. Tufan Hiçdönmez
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sertaç İşlekel
Medicana International İzmir Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Nail İzgi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Ali Kafadar
İstanbul Üniversitesİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Orhan Kalemci
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Erdal Kalkan
Özel Medova Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Metin Kaplan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Hadi Karabağlı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Erdal Karaöz
LİV Hospital Genetik

Prof. Dr. Çetin Refik Kayaoğlu
Via Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Fatma Ela Keskin
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji Kliniği

Prof. Dr. Türker Kılıç
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç Dr. Murat Kiraz
Hitit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Murat Müslüman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Demet Ofluoğlu
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Prof. Dr. Ender Ofluoğlu
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Metin Orakdöğen
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. M. Bülent Önal
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Selami Çağatay Önal
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Enver Özdemi̇r
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Yeliz Bahar Özdemi̇r
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Prof. Dr. Koray Özduman
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Ercan Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serdar Özgen
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Erkin Özgiray
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin Özyurt
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necmettin Pamir
Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Lütfü Postalcı
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Serhat Pusat
SBÜ 2. Abdülhamid Han E.A.H. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Pulat Akın Sabancı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aydın Sav
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Patoloji

Prof. Dr. Mehmet Selçuki
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Altay Sencer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Serra Sencer
istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüsnü Süslü
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı Polikliniği

Prof. Dr. Orhan Şen
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Meriç Şengöz
Acıbadem Altunizade Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

Doç. Dr. Bahattin Tanrıkulu
Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Osman Tanrıverdi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Yang D. Teng
Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Harvard Medical School and Spaulding Rehabilitation Hospital Network, Boston, MA, USA; Department of Neurosurgery, Harvard Medical School and Brigham & Women’s Hospital, Boston, MA, USA; Division of SCI Research, Veterans Affairs Boston Healthcare System, Boston, MA, USA

Prof. Dr. Zafer Orkun Toktaş
Medical Park Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Uzm. Dr. Halil Toplamaoglu
Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bekir Tuğcu
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Hikmet Turan Süslü
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Zehra Serpil Ustalar
Acıbadem Altunizade Hastanesi Anesteziyoloji

Prof. Dr. Mustafa Uzan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vildan Ayşe Yayla
SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cem Yılmaz
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Kemal Yücesoy
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Pro. Dr. Kasım Zafer Yüksel
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Sara Zarko Bahar
Medica Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı