Advisory Board

Prof. Dr. Mine ADAŞ
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Endokrinoloji Kliniği

Prof. Dr. Ziya Cüneyt AKAR
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Osman AKDEMİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Tunç AKKOÇ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve İmmünoloji BD

Tolga AKKOÇ
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Assoc. Prof. Dr. Yener AKYUVA
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. İhsan ANIK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Yavuz ARAS
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Fatih AYDEMİR
Bursa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. İsmail Hakkı AYDIN
Emekli Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Orhan BARLAS
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Yaşar BAYRİ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Mehmet BOZKURT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Halil CAN
Medicine Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Tufan CANSEVER
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Perçin CAŞKAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Savaş CEYLAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Evrim COŞKUN
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Burak ÇABUK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Fatih Ersay DENİZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Tolga Turan DÜNDAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Necati Ömer DEVELİOĞLU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Emrah EGEMEN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Reşat Serhat ERBAYRAKTAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Nurperi GAZİOĞLU
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD

Prof. Dr. Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
Emekli Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr. Kemal Tanju HEPGÜL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Ali Nail İZGİ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Hakan KARABAĞLI
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Erdal KARAÖZ
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezi

Assoc. Prof. Dr. Fatma Ela KESKİN
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji Kliniği

Prof. Dr. Türker KILIÇ
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Alparslan KIRIK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Murat KİRAZ
Hitit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Cengiz KUDAY
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Murat MÜSLÜMAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Ali Ender OFLUOĞLU
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Demet OFLUOĞLU
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Prof. Dr. Metin ORAKDOĞEN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. M. Bülent ÖNAL
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Selami Çağatay ÖNAL
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Enver ÖZDEMİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Güzin ÖZDEMİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Koray ÖZDUMAN
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Serdar ÖZGEN
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Erkin ÖZGİRAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Emin ÖZYURT
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. M Necmettin PAMİR
Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Pulat Akın SABANCI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Altay SENCER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Hikmet Turan SUSLU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Mevlüt Özgür TAŞKAPILIOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Zafer TOKTAŞ
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Uzm. Dr. Halil TOPLAMAOĞLU
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Assoc. Prof. Dr. Bekir TUĞCU
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Cem YILMAZ
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Kemal YÜCESOY
Serbest Hekim
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği