Editörler ve Yayın Kurulu - Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi

Editörler ve Yayın Kurulu

Editör
Kemal Yücesoy

Editör Yardımcıları
Kasım Zafer Yüksel
Cağatay Önal
Selçuk Peker

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu
Ali Nail İzgi
İhsan Anık
Bekir Tuğcu
Kasım Zafer Yüksel
Serhat Erbayraktar

Önceki Başkanlar
Halil Toplamaoğlu
Kemal Yücesoy
Nurperi Gazioğlu
Savaş Ceylan

ISSN 1306-4126

Sahibi
Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. adına
R. Bahar

Yazı İşleri Müdürü
Tania Sisa

İngilizce Redaktör
Gürkan Kazancı

 
 

LookUs & Online Makale