Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

DERLEME
5.
Cushing hastalığının etyopatogenezinde genomik değişiklikler ve moleküler mekanizmalar
Genomic alterations and molecular mechanisms in the etiopathogenesis of Cushing’s Syndrome
Sera Kayacan, Melek Öztürk, Fatma Kaya Dağıstanlı, Nurperi Gazioğlu
doi: 10.54306/SSCD.2021.16878  Sayfalar 45 - 55

6.
Parkinson hastalığının hayvan modelleri ve kök hücre temelli deneysel çalışmalar
Animal models of Parkinson’s disease and stem cell- based experimental studies
Gülseli Berivan Sezen, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş, Furkan Diren, Tunç Akkoç
doi: 10.54306/SSCD.2021.42204  Sayfalar 56 - 66

ARAŞTıRMA MAKALESI
7.
Endoskopik üçüncü ventrikülostominin 2 yaş altı hastalarda etkinliği ve başarı oranları
Effectiveness and success rates of endoscopic third ventriculostomy in patients under 2 years old
Murat Ertaş, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Mert Şahinoğlu, Ender Köktekir, Hakan Karabağlı
doi: 10.54306/SSCD.2021.08760  Sayfalar 67 - 71

8.
Perkütan vertebroplasti uygulanan postmenopozal hastalarda osteoporoza eşlik eden sistemik hastalıklar
Systemic diseases accompanying osteoporosis in postmenopausal patients undergoing percutaneous vertebroplasty
Özkan Özger, Necati Kaplan
doi: 10.54306/SSCD.2021.73745  Sayfalar 72 - 77

OLGU SUNUMU
9.
Spinal intradural endodermal kist
Spinal intradural endodermal cyst
Esin Yiğitbaşı, Nuket Özkavruk Eliyatkın, Varol Aydın, Yelda Özsunar Dayanır
doi: 10.54306/SSCD.2021.40427  Sayfalar 78 - 82

 
 
 

LookUs & Online Makale