Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTıRMA
3.
Changes in Sagittal Alignment After Cervical Disc Arthroplasty: Results of 24 Month Pilot Study
Kemal Yücesoy, Kasım Zafer Yüksel, Mürvet Yüksel, Orhan Kalemci, İdiris Altun
doi: 10.5222/sscd.2016.001  Sayfalar 1 - 9

RETROSPEKTIF ÇALıŞMA
4.
Gümüş Kaplı Vida-Rod Sistemi Kullanılan İlk 50 Hastanın 1 Yıllık TakipSonuçları
Clinical Trail Using A Silver-Coated Screw-Rod System and One-Year Follow-Up of The First 50 Patients
Kutsal Devrim Seçinti, Ayhan Attar, Emel Seçinti
doi: 10.5222/sscd.2016.96268  Sayfalar 10 - 21

5.
Lumbar disk hernisinde endoskopik laser disk dekompresyonu
Endoscopic epidural laser disc decompression for lumbar disc herniation
Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.29491  Sayfalar 22 - 26

6.
Mikrocerrahi ile diskektominin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon, sekestrasyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficacy of discectomy with microsurgery is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extrüktion, segregate and bulging
Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.30301  Sayfalar 27 - 32

7.
Dirençli sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda multilezyon prob ile lateral sakral pleksus radyofrekans ablasyonu
Lateral sacral plexus radiofrequency ablation with multilesion probe in patients with refracter sacroiliac joint pain
Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.44154  Sayfalar 33 - 38

8.
PLDD nin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficacy of PLDD is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extruded and bulging
Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.86548  Sayfalar 39 - 46

OLGU SUNUMU
9.
Dördüncü ventrikül epidermoid tümörü ve eşlik eden konjenital atlas posterior ark defekti
Epidermoid tumor of the fourth ventricle with accompanying congenital posterior arch defect of the atlas
Mehmet Osman Akçakaya, Muhittin Emre Altunrende, Yüksel Navruz, Harun Mehmet Özlü, Aydın Canpolat, Osman Akdemir
doi: 10.5222/sscd.2016.52714  Sayfalar 47 - 51

10.
Peroneal Sinir Hasarının Sural Sinir Transplantasyonu ile Tedavi Edilmesi; Olgu Sunumu ve Cerrahi Tekniğin Değerlendirilmesi
Treatment of Peroneal Nerve Injury with Sural Nerve Transplantation; Case Report and Evaluation of Surgical Technique
Yener Akyuva, Murat Kahraman, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş
doi: 10.5222/sscd.2016.08379  Sayfalar 52 - 57

11.
Tethered Kord Sendromlu Hastada C Kollu Floroskopi Altında İntratekal Kemoterapi Uygulaması
Intrathecal Chemoterapy Application Under C Arm Flouroscopy In A Patient With Tethered Cord Syndrome
Gözen Öksüz, Can Acıpayam, İdris Altun, Bora Bilal, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan, Hafize Öksüz
doi: 10.5222/sscd.2016.07379  Sayfalar 58 - 60

12.
Posterior Fossa Medülloblastomun tedavisinde kullanılan kraniyal Radyasyon geç komplikasyonu olan serebellopontin köşenin Menenjiomu: Olgu sunumu ve literatür taraması
Radiation-Induced Benign Meningioma after Radiotherapy for Medulloblastoma: Case report and brief review of the literature
Hasan Burak Gündüz, Anas Abdallah, Erhan Emel, Gökçen Gündoğdu
doi: 10.5222/sscd.2016.72325  Sayfalar 61 - 66

 
 
 

LookUs & Online Makale