Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Glioblastoma için hedefe yönelik tedavi: Mevcut stratejilerin ve yeni hedeflerin değerlendirilmesi
Targeted treatment for glioblastoma: Revisiting conventional strategies and novel targets
Zübeyde Erbayraktar, Serhat Erbayraktar, Erdoğan Pekcan Erkan
doi: 10.5222/sscd.2015.059  Sayfalar 59 - 68

OLGU SUNUMU
2.
Pediatrik Servikal Epidural Apse; Nadir bir olgu sunumu
Pediatric Cervical Epidural Abscess; A rare case report
Mustafa Kemal Çoban, Osman Tanrıverdi, Abuzer Güngör, Ümit Kahraman, Ümit Kamacı, Hilmi Önder Okay
doi: 10.5222/sscd.2015.069  Sayfalar 69 - 73

3.
Torakal Vertebra Bıçak Yaralanma Sonrası Gelişen BOS Kaçağı ve Pnömosefali Olgusu
A Case of Cerebrospinal fluid leakage and Pneumocephalus Secondary to Thoracic spine Knife Injury
Selim Bozkurt, İdiris Altun, Mahmut Egemen Şenel, Vesile Daraoğlu Türk, Selçuk Bekaroğlu
doi: 10.5222/sscd.2015.074  Sayfalar 74 - 78

4.
Serebellopontin köşe lipomu
Cerebellopontine angle lipoma
Aysel Özaşlamacı, Ali Koç, Sümeyra Doğan, Özgür Karabıyık
doi: 10.5222/sscd.2015.079  Sayfalar 79 - 81

5.
Kafatasının Primer Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu
Primary Cavernous Hemangioma of the Skull: A Case Report
Anas Abdallah, Müslüm Güneş, Betül Güler Abdallah, Murad Asiltürk, Erhan Emel
doi: 10.5222/sscd.2015.082  Sayfalar 82 - 85

6.
Schwannoma Benzeyen Brakiyal Pleksus’un Primer Malign Tümörü: Olgu Sunumu
Primary Malignant Tumor of the Brachial Plexus Mimicking Schwannoma: Case Report
Mehmet Osman Akçakaya, Burcu Göker, Mustafa Ömür Kasımcan, Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Talat Kırış
doi: 10.5222/sscd.2015.086  Sayfalar 86 - 91

7.
L5-S1 seviyesinde meningomyelosel ve L3-4 seviyesinde cilt altında sonlanan durası konjenital malformasyon: Nadir olgu sunumu ve ameliyat tekniği
Congenital malformation meningomyelocele at L5-S1 level and defective thecal sac which is terminated subcutaneously at L3-4 level: Rare case report and technical note
Anas Abdallah, Akın Gökçedağ, Betül Güler Abdallah, Erhan Emel
doi: 10.5222/sscd.2015.092  Sayfalar 92 - 96

8.
Glioblastoma Multiforme İntrakraniyal Metastaz: Olgu Sunumu
Intracranial Metastasis of Glioblastoma Multiforme: A Case Report
Anas Abdallah, Mustafa Levent Uysal, Betül Güler Abdallah, Erhan Emel
doi: 10.5222/sscd.2015.097  Sayfalar 97 - 100

9.
Millard Gubler Sendromu: Olgu Sunumu
Millard-Gubler Syndrome: A Case Report
Anas Abdallah, Murad Asitürk, Betül Güler Abdallah, Erhan Emel
doi: 10.5222/sscd.2015.101  Sayfalar 101 - 104

10.
Radyolojik Olarak Behçet Hastalığı Düşünülen Beyin Lenfoma: Olgu Sunumu
Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL) Presenting as Behçet’s Disease - A Case Report
Anas Abdallah, Betül Güler Abdallah, Hasan Burak Gündüz, Erhan Emel, Bilge Bilgiç
doi: 10.5222/sscd.2015.105  Sayfalar 105 - 109

EDITÖRE MEKTUP
11.
Acil servis ve subaraknoid kanama
Emergency department and subarachnoid hemorrhage
Ali Karakuş
doi: 10.5222/sscd.2015.110  Sayfa 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
 

LookUs & Online Makale