Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
RETROSPEKTIF ÇALıŞMA
1.
Endoskopik endonasal transsfenoidal cerrahi 100 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery: A Retrospective Evaluation of 100 Cases
Murat Kiraz, Ömür Günaldı, Osman Tanrıverdi, Hakan Kına, Zahide Mine Yazıcı, Meral Mert, Mutlu Niyazoğlu, Bekir Tuğcu
doi: 10.5222/sscd.2015.001  Sayfalar 1 - 7

2.
Perkütan laser disk dekompresyon ve peruktan hidrodiskektominin lomber disk protrüzyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of Efficacy of Percutanous Laser Disk Decompression and Percutanous Hydrodyscectomy in Patients with Lumbar Disc Protrusion and Bulging
Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2015.008  Sayfalar 8 - 18

3.
C5-6 disk herniasyonunda mikrodiskektomi ve intervertebral disk protezi yerleştirme: 53 hastalık tecrübemiz
Microdiscectomy and Intervertebral Disc Replacement for Herniation Involving Fifth and Sixth Cervical Vertebras: Our Experience with 53 Patients
İnan Gezgin, Can Hakan Yıldırım, İdiris Altun, Eser Berkyürek, Abidin Murat Geyik, Kadir Yıldırım, Miktat Kaya
doi: 10.5222/sscd.2015.019  Sayfalar 19 - 25

OLGU SUNUMU
4.
Bel ve Bacak Ağrısı ile Başvuran Romatoid Artrit: Nadir bir olgu
Rheumatoid Arthritis Presenting with Low Back and Leg Pain: An Uncommon Case
İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5222/sscd.2015.026  Sayfalar 26 - 29

5.
Koroner arter hastalığını taklit eden gögüs ağrısının nadir durumu
A Rare Cause of Chest Pain Mimicking Coronary Artery Disease
İnan Gezgin, Can Hakan Yıldırım, İdiris Altun, Metin Çağdaş, İbrahim Rencüzoğlu, İnanç Artaç, Miktat Kaya
doi: 10.5222/sscd.2015.030  Sayfalar 30 - 35

6.
Perkütan Vertebroplasti sonrasında gelişen Kauda Equina sendromu: olgu sunumu
Cauda Equina Syndrome Following Percutaneous Vertebroplasty
Numan Karaarslan, Hüseyin Kutluay, Tezcan Çalışkan, Tamer Tunçkale, Erdoğan Ayan, Abdullah Talha Şimşek
doi: 10.5222/sscd.2015.036  Sayfalar 36 - 40

7.
Ani Gelişen Bilateral İzole Düşük Ayak ile Gelen İntradural Disk Herniasyonu: Olgu Sunumu
Intradural Disc Herniation Presenting with Acute Onset Bilateral Isolated Foot Drop
Bülent Güçlü, Mehmet Tiryaki, Erdal Gür, Deniz Gülabi
doi: 10.5222/sscd.2015.041  Sayfalar 41 - 45

8.
Epileptik Nöbetlerin Nadir Bir Nedeni: Fahr hastalığı
A Rare Cause of Epileptic Seizures: Fahr Disease
Utku Adilay, Bülent Güçlü
doi: 10.5222/sscd.2015.046  Sayfalar 46 - 49

9.
parapleji ile gelen ateşli silahla kranial yaralanması,olgu sunumu
A Patient Presenting with Paraplegia Secondary to Cranial Gunshot Injury: A Case Report
İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5222/sscd.2015.050  Sayfalar 50 - 58

 
 
 

LookUs & Online Makale