Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Servikal Disk Artroplastisi: Geçmişim, Şimdi ve Gelecek
Cervical Disc Arthroplasty: An Overview of Past, Present and Future
Michael D Staudt, Neil Duggal
doi: 10.5222/sscd.2014.155  Sayfalar 155 - 168

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Deneysel Omurilik Yaralanmasında Gabapentin'in Nöroprotektif Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Neuroprotective Efficacy of Gabapentin in Experimental Spinal Cord Injury
Gündüz Kadir İstan, Zübeyde Erbayraktar, Necati Gökmen, Alper Bağrıyanık, Müge Kıray, Serhat Reşat Erbayraktar
doi: 10.5222/sscd.2014.169  Sayfalar 169 - 184

OLGU SUNUMU
3.
Ampute hastada fantom uzuv ağrısına neden olan lomber disk herniasyonu: Olgu Sunumu
Lumbar Disc Herniaton causing phantom limb pain in the amputated patient: A Case Report
Necati Üçler, Adnan Yalçın Demirci, Bekir Akgün, Serdal Albayrak
doi: 10.5222/sscd.2014.185  Sayfalar 185 - 187

4.
Siyatik Ağrısı gibi Yansıyan Torakal Spinal Meningiom
Thoracal Spinal Meningioma Manifesting as Sciatica-Like Pain
Ozan Ganiüsmen, Serdar Coşkun, Ali Samancıoğlu, Güven Çıtak, Aysun Kar
doi: 10.5222/sscd.2014.188  Sayfalar 188 - 191

5.
Elastik Bandaj Uygulaması Sonucu Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu
Results of Elastic Bandage Applications Emerging Low Foot: case report
İdiris Altun, Ökkeş Bilal, Mustafa Sarı, Hamdi Çakmak
doi: 10.5222/sscd.2014.192  Sayfalar 192 - 194

6.
Frontal Gemistositik Astrositom ve Kolloid Kist Birlikteliğinde Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment In a Case of Concomittant Frontal Gemistocytic Astrocytoma and Colloid Cyst
Ali Genç, Çoruh Sümeyye Azman, Vedat Arsav
doi: 10.5222/sscd.2014.195  Sayfalar 195 - 200

7.
Kafa Travmasında Propofol Kullanımına Dikkat! Düşük Dozda ve Genç Hastada Gelişen Propofol İnfusion Syndrome
Careful with Propofol Use in Head Trauma! Propofol Infusion Syndrome at Low Dose in an Adolescent
Ali Genç, Muhammet Bahadır Yılmaz, Dilek Günay Canpolat, Orhan Behret
doi: 10.5222/sscd.2014.201  Sayfalar 201 - 204

 
 
 

LookUs & Online Makale