Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Orta Serebral Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde M1-M2 Açılanmasının Cerrahi Teknik Açısından Önemi
The Importance of M1-M2 Angulation in the Surgical Treatment of Middle Cerebral Artery Aneurysms in Terms of Surgical Technique
Cengiz Çokluk, Enis Kuruoğlu, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın
doi: 10.5222/sscd.2014.051  Sayfalar 51 - 56

2.
Spinal İntradural Tümörler
Spinal Intradural Tumors
Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu, Azmi Tufan, Erdinç Özek
doi: 10.5222/sscd.2014.057  Sayfalar 57 - 63

OLGU SUNUMU
3.
Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Travma ile Gelişen Uzun Trakt Spinal Epidural Hematom
A Long Tract Spinal Epidural Hematoma Occuring as a Result of Trauma in a Patient with Ankylosing Spondylitis
Osman Akgül, Çağatay Çalıkoğlu, Aytekin Hikmet, Ferruh Gezen, Murat Servan Döşoğlu
doi: 10.5222/sscd.2010.064  Sayfalar 64 - 68

4.
Kafaya Ateşli Silah Yaralanması
Gunshot Wound to Head
Onur Yaman, Ahmet Turan Dağlı, Ali Rıza Güvercin, Kayhan Kuzeyli
doi: 10.5222/sscd.2014.069  Sayfalar 69 - 73

5.
Yenidoğan ve Travmatik Olmayan Bilateral Akut Subdural Hematomu
Bilateral Non-Traumatic Acute Subdural Hematoma in Newborn
İbrahim Alataş, Serhat Şevki Baydın, Nida Çelik, Sevda Baydın, Osman Akdemir, Hüseyin Canaz, Erhan Emel
doi: 10.5222/sscd.2014.074  Sayfalar 74 - 77

DERLEME
6.
Tethered Cord Sendromu ve Cerrahi Yaklaşım
Tethered Cord Syndrome and Surgical Approach
Hakan Kına, Sevda Baydın, Hüseyin Canaz, Serhat Şevki Baydın, Hakan Demirci, İbrahim Alataş
doi: 10.5222/sscd.2014.078  Sayfalar 78 - 81

OLGU SUNUMU
7.
Nörosistiserkoz: Oksipital Lob Epilepsisinin Ender Bir Nedeni
Neurocysticercosis: A Rare Cause of Occipital Lobe Epilepsy
Barış Küçükyürük, Taner Tanrıverdi, Buge Öz, Naz Yeni, Emin Ozyurt
doi: 10.5222/sscd.2014.082  Sayfalar 82 - 84

8.
Kafa Travmalı Olgularda Nöroleptik Malign Sendromun Erken Tanı ve Tedavisi
Early Diagnosis and Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome In Patients with Head Trauma
Hafize Öksüz, Birsen Doğu, Mahmut Arslan, Gökçe Gişi, Cengizhan Yavuz, Şeyma Bahar, Zafer Yüksel, Arzu Uygungelen
doi: 10.5222/sscd.2014.089  Sayfalar 89 - 94

9.
Semptomatik Posterior Sirkulasyon Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of Symptomatic Posterior Circulation Aneurysms
Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü
doi: 10.5222/sscd.2014.095  Sayfalar 95 - 100

 
 
 

LookUs & Online Makale