Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
İnternal Karotid Arterin Paraklinoid Segmentine Cerrahi Yaklaşım: Teknik Derleme
Surgical Access to the Paraclinoid Segment of the Internal Carotid Artery: A technical review
Bülent Güçlü, Marc Sindou
doi: 10.5222/sscd.2014.001  Sayfalar 1 - 8

OLGU SUNUMU
2.
Radikülopatiye Yol Açan Lomber Bölge Ganglion Kisti: Olgu Sunumu
A Case of Lumbar Region Ganglion Cyst Causing Radiculopathy
Osman Akgül, Ahmet Ferruh Gezen
doi: 10.5222/sscd.2014.009  Sayfalar 9 - 13

DERLEME
3.
Miyelomeningoselli Hastanın Tedavisi
Management of the Patient with Myelomeningocele
Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş, Osman Akdemir, Osman Ersagun Batçık, Serhat Baydın
doi: 10.5222/sscd.2014.014  Sayfalar 14 - 19

OLGU SUNUMU
4.
Ventrikülo-Peritoneal Şantın Vetriküler Ucunun Subgaleal Alana Ekstrüzyonu: Olgu sunumu
Extrusion of the Ventricular Component of a Ventriculo-Peritoneal Shunt Into the Subgaleal Space: Case Report of an Unusual Complication
Murat Yılmaz, Orhan Kalemci, Koray Ur, Zafer K Yüksel, Kemal Yücesoy
doi: 10.5222/sscd.2014.020  Sayfalar 20 - 23

5.
Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu
Spontaneous Regression of Lumbar Disc Herniation: Three Case Reports
Mehmet Kara, Aram Bakırcı, Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu
doi: 10.5222/sscd.2014.024  Sayfalar 24 - 28

6.
Kitle mi? Epidural Hematom mu?
Mass or Epidural Hematoma?
Lokman Bayrak, Murat Çitilcioğlu, Can Sezer
doi: 10.5222/sscd.2014.029  Sayfalar 29 - 31

7.
Opere Servikal Disk Protezi Sonrası Nöropatik Ağrı
Neuropathic Pain After Operated Cervical Dısc Prothesis
Lokman Bayrak, Murat Çitilcioğlu, Can Sezer
doi: 10.5222/sscd.2014.032  Sayfalar 32 - 35

ARAŞTıRMA MAKALESI
8.
Kronik Subdural Hematom Olgularımızın Cerrahi Sonuçları
Surgical Management Outcomes of Our Cases with Chronic Subdural Hematoma
Erhan Çelikoğlu, Merih İş, Mesut Yılmaz, İlker Kiraz, Ali Fatih Ramazanoğlu, Barış Alkan
doi: 10.5222/sscd.2014.036  Sayfalar 36 - 41

OLGU SUNUMU
9.
Perikallosal Körvilineer Lipom
Pericallosal Curvilinear Lipoma
Erhan Arslan, Çiğdem Hacıfazlıoğlu, Cengiz Gömleksiz, Gürkan Gazioğlu, Uğur Yazar
doi: 10.5222/sscd.2014.042  Sayfalar 42 - 44

RETROSPEKTIF ÇALıŞMA
10.
Hastanemiz Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki 2010-2013 Yılları Arasındaki Beyin Ölümü Bildirimleri
Brain Death Notices Between The Years 2010-2013 in the Surgical Intensive Care Unit of Our Hospital
Hafize Öksüz, Mahmut Arslan, Gökçe Gişi, Birsen Doğu, Mustafa Gökçe, Cengizhan Yavuz, Şeyma Bahar, Arzu Uygungelen
doi: 10.5222/sscd.2014.045  Sayfalar 45 - 50

 
 
 

LookUs & Online Makale