Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Omurga Cerrahisi Geçirecek Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hava Yolu Yönetimi
Airway Management in Patients with Ankylosing Spondylitis Who Will Undergo Spinal Surgery
Melek Aksoy Sarı, Orhan Kalemci, Düriye Gül Bozdoğan, Elvan Öçmen, Zafer Kasım Yüksel, Kemal Yücesoy, Necati Gökmen
Sayfalar 43 - 48

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Yöntem Seçimi: Endoskopinin Mikroşirurjiyle Karşılaştırılması
Comparison of endoscopy and microsurgery techniques for transsphenoidal pituitary surgery
Ulaş Cıkla, Ali Özcan Binatlı, Füsun Demirçivi Özer, Engin Çiftçi
Sayfalar 61 - 65

ÖZGÜN DENEYSEL ÇALıŞMA
3.
ACE İnhibitörlerinin Serebral İskemi Sonrası Sıçan Beyin Hücrelerindeki Nöroprotektif Etkisi: Histopatolojik Değerlendirme
Neuroprotective Effect of ACE Inhibitors Following Cerebral Ischemia in Rats: Histopathological Evaluation
Süleyman Coşkun, Gökşin Şengül, Murteza Çakır, Ahmet Hacımüftüoğlu, Fatih Saruhan, Mustafa Kemal Çoban, Muhammet Çalık
Sayfalar 66 - 71

OLGU SUNUMU
4.
Dev PİSA Anevrizması: Olgu Sunumu
Giant PICA Aneurysm: Case Report
Çağatay Çalıkoğlu, Ömer Aykanat
Sayfalar 72 - 74

5.
Intracranial aneurysm mimicking cerebral cavernous malformation
Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker
Sayfalar 75 - 77

6.
Spinal anestezi sonrasında ortaya çıkan Subdural hematom Olgusu
A Case of Subdural Hematoma Following Spinal Anaesthesia
Süleyman Coşkun, Serkan Zengin, Ayşenur Coşkun, Gökşin Şengül
Sayfalar 78 - 80

7.
Torakolomber stabilizasyondan sonra gelişen tekrarlayıcı fibromatozis: olgu sunumu
Recurrent fibromatosis after thoracolumbar stabilization: case report
Ayçiçek Dilber Çeçen, Yasin Kibar, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Tufan Hiçdönmez
Sayfalar 81 - 83

8.
Os odontoideumlu bir vakanın radyolojik görüntüleme bulguları ve ayırıcı tanısı: Olgu Sunumu
Radiological findings and differential diagnosis of a patient with os odontoideum: Case report
Kemal Yücesoy, Mürvet Yüksel, Orhan Kalemci, Kasım Zafer Yüksel
Sayfalar 84 - 88

 
 
 

LookUs & Online Makale