Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Omurga Cerrahisinde Greft Kullanımına Genel Bakış
A General Perspective To Use Of Grafts In Spine Surgery
Zafer Orkun Toktaş, Deniz Konya, Serdar Özgen
Sayfalar 131 - 137

OLGU SUNUMU
2.
Posterior fossa dermoid kisti: Olgu Sunumu
Posterior fossa dermoid cyst: Case Report
Ayçiçek Dilber Çeçen, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Ali Börekci, Yasin Kibar
Sayfalar 138 - 140

3.
Omurga Tümörünü Taklit Eden Spinal Tüberkuloz: Olgu Sunumu
Tuberculosis Spondylylitis Mimicking Vertebra Tumor: A Case Report
Mürteza Çakır, Güzin Özdemir, Kerem Mazhar Özsoy, Ali Kurt
Sayfalar 141 - 144

4.
Beyin Cerrahisi Hastalarında Herpesvirüs Reaktivasyonu: Olgu Sunumu
Reactivation of Herpesvirus in Neurosurgical Patients: Case Report
Yavuz SAMANCI, Celal IPLIKCIOGLU, Erdinc OZEK
Sayfalar 145 - 149

5.
Benign İntrakranial Hipertansiyonun Seyrek Görülen Bir Komplikasyonu: Bilateral Fasial Sinir Felci
A Rare Complication of Benign Intracranial Hypertension: Bilateral Facial Nerve Palsy
Selin Tural Emon, Arzu Gerçek, Deniz Konya, Serdar Özgen
Sayfalar 150 - 151

6.
Beyin Metastazı olan Alveolar Soft-part Sarkom olgusu
A Case of Alveolar Soft-part Sarcoma with Cerebral Metastasis
Çağatay Özdöl, Hilmi Önder Okay, Emre Cemal Gökçe, Ergun Dağlıoğlu, Ali Dalgıç, Ahmet Deniz Belen
Sayfalar 152 - 154

7.
İntrakranial Kitle ile Birlikte Prezente Olan Asemptomatik Subklaviyan Çalma Sendromu: Olgu Sunumu
Subclavian Steal Syndrome Associated with Intracranial Mass: Case Report
Çağatay Özdöl, Hilmi Önder Okay, Ergün Dağlıoglu, Ahmet Deniz Belen
Sayfalar 155 - 160

8.
SUPRA- VE İNFRATENTORYAL AKUT EPİDURAL HEMATOM: Olgu sunumu ve kısa derleme
SUPRA- AND INFRATENTORIAL ACUTE EPIDURAL HAEMATOMA: A Case report with short review
İlker Solmaz, Erdinç Civelek, Cem Dinç, Halil İbrahim Seçer, Çağlar Temiz, Engin Gönül
Sayfalar 161 - 163

9.
Siviyan fissür Lipomu: Olgu Sununumu
Sylvian Fissure Lipoma: Case Report
Fatih Bayraklı, Selçuk Peker
Sayfalar 164 - 167

10.
Servikal internal karotid arterin ünilateral travmatik oklüzyonu
Unilateral traumatic occlusion of the cervical internal carotid artery
Cahit Kural, İrgen Hodaj, Serhat Pusat, İlker Solmaz, Engin Gönül, Yusuf İzci
Sayfalar 168 - 172

11.
Ağır sistemik melanize mantar (Phaeaonellomyces werneckii) enfeksiyonu sonucu gelişen nadir bir beyin absesi
A rare case of a brain abcess due to the severe systemic melanized fungus infection (Phaeaonellomyces werneckii)
Mehmet Osman Akçakaya, Aykut Karasu, Ömer Faruk Ünal
Sayfalar 173 - 176

 
 
 

LookUs & Online Makale