Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Dural Ponksiyona Bağlı Başağrısının Tedavisinde Epidural Kan Yaması Uygulaması
Epidural Blood Patch for the Management of Post-dural Puncture Headache
Abdulkadir Atım, Atilla Ergin, Omer Yanarateş, Murat Kuyumcu, Ercan Kurt
Sayfalar 67 - 71

2.
Anaplastik Ganglioglioma: Daha İyi Prognoz İşareti mi?
Anaplastic Ganglioglioma: Is it a Sign of Better Prognosis?
Rezzan Erguvan-Önal, Çağatay Önal, Nasuhi Engin Aydın
Sayfalar 72 - 78

ÖZGÜN DENEYSEL ÇALıŞMA
3.
Streptozosin ile diyabetik yapılan ratlarda kafa travması sonrası kan-beyin bariyerindeki değişiklikler
Alterations in Blood-Brain Barrier After Traumatic Brain Injury in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Ercan Türeci, Merih İş, Gülay Üzüm, Fevzullah Akyüz, Mustafa Onur Ulu, Murat Döşoğlu, Mustafa Uzan
Sayfalar 79 - 86

OLGU SUNUMU
4.
Spinal Ventral Yerleşimli Hemanjioblastomada Servikal Anterior Yaklaşım
Late Results of a Patient Operated via Anterior Approach for Ventral Spinal Hemangioblastoma: A Case Report
Füsun Demirçivi Özer, Hamit Güneş Feran, Yusuf Kurtuluş Duransoy, Adıgüzel Demirel, Mahmut Çamlar
Sayfalar 87 - 90

5.
Yatrojenik Kronik Kalsifiye/Osifiye Epidural Kanama: Olgu Sunumu
Iatrogenic Chronic Calcified/Ossified Epidural Hematoma: Case Report
Yasar Bayri, Ali Kemal Ulas, Ulus Aykan, Ahmet Hilmi Kaya, Adnan Dagçinar
Sayfalar 91 - 94

6.
İntraserebral Hematom Kliniği ile prezante olan Hepatoselüler Karsinoma
Hepatocelular Carsinoma Presenting as Intracerebral Hemorrhage
Olcay Eser, Önder Şahin, Mehmet Gazi Boyacı, Serhat Korkmaz
Sayfalar 95 - 99

7.
Lomber Diskopatili Hastada Düşük Ayak Nedeni: Yüzeyel Femoral ve Popliteal Arter Trombozu
The Cause of Foot-Drop in a Patient with Lumbar Disc Herniation: Superficial Femoral and Popliteal Artery Trombosis
Özgür İsmailoğlu, S Baki Albayrak, Şenol Gürmen, Ismail Gülşen, Çetin Refik Kayaoğlu
Sayfalar 100 - 102

8.
Anterior Komünikan Arter Anevrizma Operasyonu Sonrası Gelişen Tremor: Olgu Sunumu
Postoperative Tremor in a Patient with Anterior Commicity Anevrysma: Case Report
Murat Terzi, Hüseyin Şahin, Cengiz Çokluk, Musa Onar
Sayfalar 103 - 105

ARAŞTıRMA MAKALESI
9.
Antakya’lı Ünlü Hekim Dâvud el-Antakî’nin Nöroanatomi Hakkında Yazdıkları ve Bu Bilgilerin İslâm Tıp Tarihindeki Yeri*
Famous Physician Da’ud al-Antaki and His Writings Regarding Neuroanatomy and Evaluation of Their Significances in the History of Islamic Medicine
Ahmet Acıduman, İbrahim Özay
Sayfalar 106 - 118

DERLEME
10.
Kafa Travmasında Melatoninin Tedavi Edici Etkisi
The Therapeutic Effects of Melatonin in Head Trauma
Özgür İsmailoğlu, S Baki Albayrak, Çetin Kayaoğlu
Sayfalar 119 - 123

 
 
 

LookUs & Online Makale