Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Başkandan
President's Address
İsmail Hakkı Aydın
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
2.
Deneysel Karotis Endarterektomide “Abciximab”ın Restenozis Üzerine Etkisi
The Effects of Platelet GP IIa/IIIb Receptor Blocker Abciximab on Intimal Hyperplasia After Experimental Carotid Endarterectomy
Aykut Karasu, Yılmaz Güler, Soner Büyükkınacı, Halil Toplamoğlu
Sayfalar 12 - 19

3.
Akut İskemik İnmede Dekompresif Cerrahi Uygulaması
Decompressive Surgery in Acute Ischemic Stroke
Neşe Tuncer, İlhan Elmacı, Nazire Afşar, Sevinç Aktan, Necmettin Pamir
Sayfalar 20 - 25

4.
Gamma Knife Cerrahisi Uygulanan Çocuk Hastalara Anestezi Yaklaşımı
Anesthetic Approach to Pediatric Patients Undergoing Gammaknife Radiosurgery
Arzu Gerçek, Selçuk Peker, Deniz Konya, Türker Kılıç, M. Memet Özek, M. Necmettin Pamir
Sayfalar 26 - 29

5.
İki “Status Nevraljikus” Vakası
Two Cases of Status Neuralgicus
Bülent Omay, Altay Sencer, Aydın Aydoseli, Kemal Hepgül
Sayfalar 34 - 36

6.
Süper Dev Anevrizmalar: 2 Olgu Bildirimi
Super Giant Aneurysms
M. Zafer Berkman, Turgut Derinkök
Sayfalar 37 - 42

OLGU SUNUMU
7.
Spontan Tromboze Olan Proksimal Superior Serebellar Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Spontaneous Thrombosis of a Proximal Cerebellar Artery Aneurysm: Case Report
Şöhret Ali Oğuzoğlu, Tibet Kaçıra, Mustafa Onur Ulu, Taner Tanrıverdi, Emin Özyurt
Sayfalar 43 - 45

8.
İntrakraniyal Psödotümöral Demiyelinizan Lezyon: Olgu Sunumu
Intracranial Pseudotumoral Demyelinating Lesion: Case Report
Bülent Canbaz, Saffet Tüzgen, Rahşan Kemerdere, Cihan İşler, Taner Tanrıverdi
Sayfalar 46 - 48

9.
Yüzme Sonrası Gelişen İnternal Karotis Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu
Dissection of the Internal Carotid Artery Following Swimming
Neşe Tuncer, Nazire Afşar, Sevinç Aktan
Sayfalar 49 - 53

10.
Spontan Servikal Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Spontaneous Cervical Epidural Hematoma: Case Report
Deniz Konya, Selin Tural, Arzu Gerçek, Serdar Özgen, M. Necmettin Pamir
Sayfalar 54 - 58

ARAŞTıRMA MAKALESI
11.
Spinal Tümörler
Tumors of the Spinal Cord
Hülagü Kaptan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç
Sayfalar 59 - 66

12.
Spinal Kord Tarihi
A History of the Spinal Cord
Soner Büyükkınacı, Ender Ofluoğlu, Halil Toplamaoğlu
Sayfalar 67 - 72

 
 
 

LookUs & Online Makale