Ligamentum flavum korunarak yapılan lomber mikrodiskektomi: Cerrahi teknik [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 107-111

Ligamentum flavum korunarak yapılan lomber mikrodiskektomi: Cerrahi teknik

Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği,istanbul

Ligamentum flavumla birlikte epidural yağ dokusu ve venöz pleksus gibi diğer epidural yapıların korunması ve laminaların sınırlı eksizyonu başarısız bel cerrahisinin nedenlerinden olan epidural fibrozis oluşumunu engellemektedir. Ayrıca ligamentum flavum epidural alan ile laminalar ve üzerindeki bölge arasında anatomik bir plan oluşturmaktadır ve olası ikinci bir ameliyat için titizlikle korunmalıdır. Bu amaçla diğer mikrocerrahi yöntemlerinden bazı değişikliklerle farklı olarak uyguladığımız tekniğimizi sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Epidural fibrozis, ligamentum flavum korunması, lomber mikrodiskektomi


Lumbar microdiskectomy with preserving of the ligamentum flavum: Technical note

Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu
Neurosurgery Clinic, Şişli Etfal Education And Research Hospital, İstanbul

Preservation of the ligamentum flavum together with other epidural anatomic structures, such as epidural fat tissue and venous plexuses, and limited removal of the lamina are important components in preventing epidural fibrosis that may be the cause of failed back surgery syndrome. On the other hand, ligamentum flavum is the anatomic plane between the epidural and laminar/extralaminar spaces, which should be meticulously preserved for a possible reoperation. For this reason, we present our technique, which preserves the ligamentum flavum and is in this respect, a modified microsurgical diskectomy.

Keywords: Epidural fibrosis, ligamentum flavum sparing, lumbar microdiskectomy


Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu. Lumbar microdiskectomy with preserving of the ligamentum flavum: Technical note. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 107-111

Sorumlu Yazar: Halit Çavuşoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale