Tethered Cord Sendromu ve Cerrahi Yaklaşım [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 78-81 | DOI: 10.5222/sscd.2014.078  

Tethered Cord Sendromu ve Cerrahi Yaklaşım

Hakan Kına1, Sevda Baydın2, Hüseyin Canaz3, Serhat Şevki Baydın1, Hakan Demirci1, İbrahim Alataş3
1Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
2Gevaş Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği

Konus medullarisin embryolojik süreçte, fizyolojik olarak 1. lomber vertebranın seviyesinde kalması, omuriliğin gerilmesi ve bunun oluşturduğu mekanik, iskemik ve metabolik değişimlerin oluşturduğu klinik tabloya Tethered Cord Sendromu (TCS) veya Gergin Omurilik Sendromu (GOS) denir. Klinik bulgular yaşa göre değişmesine rağmen daha çok yürüme kusurları, idrar ve gaita alışkanlıklarında bozukluk, bel bölgesinde cilt anormallikleri, ayak deformiteleri şeklindedir. Yumuşak dokuya olan hassasiyeti nedeniyle tüm spinal Manyetik Rezonans Görüntüleme TCS’dan şüphenilen hastalara çektirilmelidir. Bununla beraber ürolojik patolojileri göstemede ürodinamik testlerin hassasiyeti daha fazladır. Cerrahide amaç, omuriliğin kranial yöndeki hareketini engelleyerek, gerilmeye yol açan patolojinin ortadan kaldırılması ve sağlıklı nöral yapılara zarar verilmemesidir.

Anahtar Kelimeler: Tethered Cord, Gergin Omurilik, Sendrom


Tethered Cord Syndrome and Surgical Approach

Hakan Kına1, Sevda Baydın2, Hüseyin Canaz3, Serhat Şevki Baydın1, Hakan Demirci1, İbrahim Alataş3
1Bakirkoy Research And Training Hospital For Neurology Neurosurgery And Psychiatry, Neurosurgery Clinic
2Gevas Hospital, Obstetric And Gynecology Clinic
3Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Neurosurgery Clinic

Subject embryological process, to remain at the level of physiological first lumbar vertebrae, the spinal cord caused by stress and the mechanical, ischemic, and metabolic changes in the clinical picture formed is called Tethered Cord Syndrome (TCS). Although clinical manifestations vary according to age more walking defects, urine and stool habits and disorders, and skin abnormalities in lumbar region, the form of foot deformities. Due to the sensitivity of the soft tissue, all level spinal magnetic resonance imaging in all patients suspected of TCS. Aim of surgery, causing tension in the cranial direction of spinal cord and the reason for blocking the movement to eliminate and avoid damage to healthy neural tissues.

Keywords: Tethered, Cord, Sydrome


Hakan Kına, Sevda Baydın, Hüseyin Canaz, Serhat Şevki Baydın, Hakan Demirci, İbrahim Alataş. Tethered Cord Syndrome and Surgical Approach. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 78-81

Sorumlu Yazar: Serhat Şevki Baydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale