HangmanFraktürünün Cerrahi Tedavisinde C2-3-4 Vida-Rod Konstruksiyonu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 247-250

HangmanFraktürünün Cerrahi Tedavisinde C2-3-4 Vida-Rod Konstruksiyonu: Olgu Sunumu

Ahmet Celal İplikçioğlu, Erdinç Özek
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Turkiye

AMAÇ:
Hangman fraktürleri genellikle C2-C3 anterior diskektomi, anterior servikal plak ve füzyon ile tedavi edilebilirler. Biz bu yazımızda C2-3-4 rod-vida sistemi ile konstrükte edilen bir olguyu sunduk.
YÖNTEM:
Hasta Mayfield çivili başlıkta oturur pozisyonda C2 pars vidalanması ile birlikte C3-4 lateral mass vidalanarak rodlar ile konstrükte edildi.
BULGULAR:
Yapılan bir kadeverik çalışmada bu yöntemin C2-3 anterior plaklamaya göre özellikle lateral bantlama ve aksiyal yüklenme sırasında daha belirgin biyomekanikal stabilite sağladığı gösterilmiştir. C2-3 (veya C2-3-4) vidalamanın asıl avantajı hem C2-3’ün stabilizasyonunu sağlaması hem de C2’nin arka elemanlarının restorasyonu sağlar. Biz vakamızda daha sağlam olsun diye konstrüksiyonu bir mesafe aşağı uzattık.
SONUÇ:
C3 faset vidalama ve rod konstruksiyon ile kombine edilmiş C2 pars vidalaması ve posterior stabilizasyon özellikle ciddi C2-3 instabilitesi olan Hangman fraktürlü hastalarda cerrahi seçenek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: C2-3 posterior vida-rod konstrüksiyonu, Hangman fraktürü, Travmatik servikal spondilolistezis


Hangman Fracture Treated By Posterior C2-3-4 Screw-Rod Construction: A Case Report

Ahmet Celal İplikçioğlu, Erdinç Özek
Okmeydanı Training Hospital Department Of Neurosurgery, İstanbul

Study Design:
Hangman’s fractures are often treated surgically with a C2-C3 anterior cervical discectomy,fusion and anterior plating. Here we describe a case of Hangman fracture treated by C2-3-4 posterior screw-rod construction.
METHODS:
The patient was operated in sitting position and Mayfield headholder was used. Posterior C2 pars screwing combined with C3 and C4 lateral mass screwing and rod construction was performed.
RESULTS:
In a cadaveric study this technique provide significantly better biomechanical stability especially during lateral banding and axial rotation than an anterior C2-3 plating. However the main advantage C2-3 (or C2-3-4) screwing is both providing of C2-3 stabilization and restorating posterior elements of C2, which same as tension bands against flexion, lateral banding and axial rotation. In our case we longed the construction one level below to provide stronger stabilization.
CONCLUSION:
Posterior stabilization with C2 pars interarticularis screwing combined with C3 facet screwing and rod construction is the treatment choice of hangmann fracture especially associated with severe C2-3 instability.

Keywords: C2-3-4 posterior screw-rod construction, hangman's fracture, traumatic cervical spondilolisthesis


Ahmet Celal İplikçioğlu, Erdinç Özek. Hangman Fracture Treated By Posterior C2-3-4 Screw-Rod Construction: A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 247-250

Sorumlu Yazar: Erdinç Özek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale