Üst servikal omurilik bölgesinde gözlenen kum saati şeklinde nörofibroma: Olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(3): 190-194

Üst servikal omurilik bölgesinde gözlenen kum saati şeklinde nörofibroma: Olgu sunumu

Feyzi Birol Sarıca, Kadir Tufan, Melih Cekinmez, Bulent Erdogan, Orhan Sen
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Ankara

Spinal nörofibromlar spinal tümörlerin önemli bir kısmını oluşturur. Sporadik yada Nörofibromatozis tip-1 (NF1, von Recklinghausen hastalığı) ile birlikte görülür. Nörofibroma’nın "Dummbell tümör" şeklinde gelişim göstermesi oldukça sık görülen bir durumdur. Paraspinal nörofibroma olgularında myelopati veya motor defisit geliştiği durumlarda cerrahi endikasyon doğar. Cerrahide amaç tümörün total çıkarımıdır. Ancak seçilmiş vakalarda, vertabral arter yaralanması gibi ağır komplikasyonlardan kaçınmak amacıyla, yeterli spinal kord dekompresyonu sağlayacak şekilde parsiyel çıkarım seçilebilir. Bu makalede, C1 düzeyinde vertabral arter ile yakın ilişkide olan, boyun ve omuz ağrısı ile prezente olan dummbbell nörofibroma olgusu sunulmuştur. Secilebilecek cerrahi girişim şekilleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi tedavi, kum saati formasyonu, spinal nörofibroma, üst servikal bölge


Dumbbell-shaped neurofibroma of the upper cervical spine: A case report

Feyzi Birol Sarıca, Kadir Tufan, Melih Cekinmez, Bulent Erdogan, Orhan Sen
Department Of Neurosurgery, Baskent University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Spinal neurofibromas are the most prevalent group of spinal tumors. They occur sporadically or in association with Neurofibromatosis type-1 (NF1, von Recklinghausen disease). A neurofibroma’s developing a "dumbbell tumor" is a situation which is quite often seen. Surgical intervention is indicated when myelopathy and motor deficits develop in the case of paraspinal neurofibromas. The goal of surgery is total removal of the tumor. However, in selected cases partial removal of the tumor with adequate spinal cord decompression can be preferred to prevent severe complications such as vertebral artery injury. In this manuscript, we presented a case of neurofibroma with neck and shoulder pain and dumbbell tumor formation at the level of C1 that was in close relation with the vertebral artery. Possible surgical interventions are discussed.

Keywords: dumbbell formation, spinal neurofibroma, surgical treatment, upper servical area


Feyzi Birol Sarıca, Kadir Tufan, Melih Cekinmez, Bulent Erdogan, Orhan Sen. Dumbbell-shaped neurofibroma of the upper cervical spine: A case report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(3): 190-194

Sorumlu Yazar: Feyzi Birol Sarıca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale