Gümüş Kaplı Vida-Rod Sistemi Kullanılan İlk 50 Hastanın 1 Yıllık TakipSonuçları [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 10-21 | DOI: 10.5222/sscd.2016.96268  

Gümüş Kaplı Vida-Rod Sistemi Kullanılan İlk 50 Hastanın 1 Yıllık TakipSonuçları

Kutsal Devrim Seçinti1, Ayhan Attar2, Emel Seçinti3
1Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi AD, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye
2Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
3Özel İstatistikçi, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç

İmplant ilişkili enfeksiyonların oluşması tüm cerrahi branşlar için hala kesin olarak çözülememiş bir problemdir. Bu sorunu çözmenin yollarından birisi de, implantları gümüş gibi anti bakteriyel özellikte bir madde ile kaplamaktır.
Bu çalışmanın amacı, nano partiküler gümüş ile kaplanmış implantların implant ilişkili enfeksiyonları azaltıp azaltmadığının ve insanlardaki kullanımının güvenli olup olmadığının araştırılmasıdır.

Yöntem

Elli gönüllü hasta ile yapılan bu klinik çalışmada, gümüş kaplı implantların, 1 yıllık takip süreci boyunca, deneklerin karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını etkileyip etkilemediği ve serum gümüş seviyelerinde artış olup olmadığı araştırıldı.

Hastalara uygun görülen transpediküler vida rod sistemi ile stabilizasyon işlemi, nano partiküler gümüş ile kaplanmış implantlar kullanılarak yapıldı. Hastalardan 6 ayrı zaman noktasında, kan ve idrarlarındaki gümüş miktarını belirleyebilmek adına kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler spektrofotometrik olarak incelendi. Hastaların karaciğer ve böbrek foksiyonlarını değerlendirilmesi için aynı zaman noktalarında ayrıca serum örnekleri alındı.

Bulgular

Gümüş seviyesi adına yapılan tüm ölçüm değerleri, 5 mikrogram/L’den düşük çıktığı için güvenli aralıkta olduğuna karar verildi. Hiçbir hastanın karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma saptanmadı. Serum ve idrardaki gümüş seviyelerinin, atomik absorbsiyon spektrofotometresinin ölçüm limitlerinin altında kaldığı tespit edildi. Bir yıllık takip süresi boyunca hiçbir hastada gümüşe bağlı bir komplikasyon veya implant ilişkili enfeksiyon saptanmadı.

Sonuç

Bu çalışma, nano partiküler gümüş kaplı spinal implantların implant ilişkili enfeksiyon oranını düşürme kapasitesine sahip olduğunu ve bu tür implantların insanlarda kullanılmasının güvenli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: gümüş, implant, enfeksiyon, kaplama


Clinical Trail Using A Silver-Coated Screw-Rod System and One-Year Follow-Up of The First 50 Patients

Kutsal Devrim Seçinti1, Ayhan Attar2, Emel Seçinti3
1Department of Neurosurgery, Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey
2Department of Neurosurgery, Ankara University, Ankara, Turkey
3Private Statistician, Kahranamaras, Turkiye

Aim

The incidence of implant-related infection in all surgical branches is one of the challenges for which a definitive solution has yet to be found. One way to reduce the incidence of implant-related infection is to use implants which are coated with antibacterial materials such as silver.
The aim of this study is to investigate if the nano particle silver coated spinal implants reduce the implant related infection rates and safe for human use.

Method

A clinical trial was performed on 50 patients. We investigated whether or not silver-coated titanium implants alter renal and/or hepatic functions and increase serum silver levels at one year postoperatively.

The required stabilization procedure was performed using the “nano particle silver coated transpedicular stabilisation system”. Blood and urine samples were taken from each patient at six different time points for detection of any alteration in silver concentration. Silver levels of all samples were investigated spectrophotometrically. Additional serum samples were taken for monitoring liver and kidney functions.

Results

All values measured were regarded as safe since they were lower than 5 micrograms/L. There was no alteration in renal and/or hepatic function, and the amount of silver in urine and serum was under detectable levels using atomic absorption spectrophotometer. Neither any complication related to silver nor any implant infection was detected in one year fallow up.

Conclusions

This study showed that, nano particular silver coated spinal implants are capable to reduce implant related infection rates and these type of implants are safe for human use.

Keywords: silver, impant, infection, coating


Kutsal Devrim Seçinti, Ayhan Attar, Emel Seçinti. Clinical Trail Using A Silver-Coated Screw-Rod System and One-Year Follow-Up of The First 50 Patients. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 10-21

Sorumlu Yazar: Kutsal Devrim Seçinti, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale