Bel ve Bacak Ağrısı ile Başvuran Romatoid Artrit: Nadir bir olgu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 26-29 | DOI: 10.5222/sscd.2015.026  

Bel ve Bacak Ağrısı ile Başvuran Romatoid Artrit: Nadir bir olgu

İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Çok sık görülmekte olan bel ağrıları çok sayıda ve heterojen dağılım gösteren hastalıkların bir göstergesi olabilir. Kronik bel ağrısının %90-95’i mekanik nedenlerle olup en fazla nedeni dejeneratif disk patolojileri ve faset eklem sorunlarıdır. Bel ağrısının mekanik olmayan nedenleri %5-10 olup bunlar; neoplastik primer ya da metastatik sorunlar, enfeksiyon, fibromiyalji, somatoform bozukluklar, inflamatuar artritler, paget hastalığı, scheuermann kifozudur. RA’lı hastalarda bel ağrısının 33-40 % oranında görüldüğü ancak bu bel ağrısının RA nın belirtisinden ziyade enflamasyon, hastalık alevlenmesi, yetersiz ve etkisiz ilaç kullanımına bağlı olarak geliştiği bildirilmiştir. Biz bu olgu sunumunda ilk başvuru şikayeti olarak bel ve bacak ağrısı olan ve ek başka bir şikayeti olmayan, RA tanısı konulan olgumuzu sunduk.
Hastalarda her zaman klinik olarak gözlenen RA belirtilerinin mevcut olmayabileceği ve RA’in ilk belirtilerinin bel ve bacak ağrısı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, bacak ağrısı, romatoid artrit, tanı


Rheumatoid Arthritis Presenting with Low Back and Leg Pain: An Uncommon Case

İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty, Kahramanmaras, Turkey

Low back is a very frequently seen disease which can be an indicator of many diseases with heterogenous
distribution. Mechanical causes are responsible for 90%-95% of cases with chronic low
back pain and the most common reasons are degenerative disc pathologies and facet joint problems.
The 5%-10% of non-mechanical causes of low back pain include neoplastic primary or metastatic
problems, infection, fibromyalgia, somatoform disorders, inflammatory arthritis, Paget’s disease
and Scheuermann kyphosis. In rheumatoid arthritis patients, low back pain has been reported at the
rate of 33-40%, but this low back pain has been reported not as a symptom of RA but as a development
associated with inflammation, flare-up of disease, or the use of insufficient or ineffective
drugs. Herein, we have reported a patient who presented with complaints of low back and leg pain
without any additional complaint and diagnosed as rheumatoid arthritis.
Patients may not always present with clinical symptoms of RA and it should be kept in mind that
the first symptoms of RA can be low back and leg pain.

Keywords: Low Back, Leg Pain, Rheumatoid Arthritis, diagnosis


İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel. Rheumatoid Arthritis Presenting with Low Back and Leg Pain: An Uncommon Case. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 26-29

Sorumlu Yazar: İdiris Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale