papiller troid kanserinin kafatası ve beyne geç metastazı: vaka raporu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(4): 205-208

papiller troid kanserinin kafatası ve beyne geç metastazı: vaka raporu

Mehmet Ali Ekici1, Bülent Tucer2, Sedat Çaglı3, Ali Kurtsoy2
1Yunus Emre State Hospital, Department Of Neurosurgery, Eskişehir, Turkey.
2Erciyes University, Medical School, Department Of Neurosurgery, Kayseri, Turkiye.
3Erciyes University, Medical School, Department Of Otolaryngolgy Head And Neck Surgery, Kayseri, Turkey.

Papiller troid kanseri (PTC)’den kaynaklanan beyin metastazı çok nadir görülür. Uzak metastaslar çok nadirdir ve genellikle hastalığın ileri safhalarında görülürler. Bu tip metastaslar neredeyse daima eş zamanlı olarak akciğerleri, kemikleri ve mediastinal lenf bezlerini sararlar. Bu şartlarda zayıf prognoz gözlenirken tümör davranışı daha saldırgancadır.Primer hastalığın başlangıcından 22 yıl sonra geç kafatası ve beyin metastazına sahip Papiller tiroid kanseri(PTC) vakasını sunuyoruz. 57 yaşında kadın hasta idrar inkontinansı, sol hemiparezi ve hafıza kaybı ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde, 1987’de guatrdan ve 1988, 1992 ve 1995 yıllarında olmak üzere üç defa da kranial menengiom operasyonu geçirdiği ögrenildi. Bu yüzden hastamıza bilgisayarlı tomografi(CT) ve MRI çekildi. CT ve MRI sağ ve sol frontol lobda iki adet kitle lezyonunu ortaya çıkardı. Hasta nüks intrakranial menengiom nedeniyle total kitle çıkarımı için ameliyat edildi, fakat histopatolojik tanı PTC olarak belirlendi. Hasta baş-boyun cerrahi tedavisi sonrası radyoaktif Iyot 131 ile tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Papiller troid karsinomu, geç metastaz, uzak metastaz, kafatası ve beyin metastazı


Late Metastases of brain and Skull from Papillary Thyroid Carcinoma: a case report.

Mehmet Ali Ekici1, Bülent Tucer2, Sedat Çaglı3, Ali Kurtsoy2
1Yunus Emre Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Eskişehir, Türkiye.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Ve Boyun Cerahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Brain metastases from papillary thyroid carcinoma (PTC) are an extremely rare condition. Distant metastases are rare and usually occur in advanced stages of the disease. Such type of metastases almost always involve synchronic, particularly in the lungs, bones and thoracic lymph nodes. In this condition, poor prognosis has been shown and tumor behavior is more aggressive. We present a case of papillary thyroid carcinoma (PTC) with late skull and brain metastases after 20 years of beginning of the primer disease. The patient is a 57-year-old woman who presented with urinary incontinence, left hemiparezy and memory loss. The history of the patient was that she had undergone surgery in 1987 for goiter, and three operations for intracranial meningioma in 1988, 1992 and 1995. Therefore, a computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) were performed on the patient. CT and MRI revealed two masses located on the right and left frontal pole. The patient underwent for the operation of total excision of the nüx intracranial meningioma, but histopathologic diagnosis was determined as PTC. Patient was treated with radioactive iodine 131 after the Otolaryngolgy Head and Neck Surgery treatment.

Keywords: Papillary thyroid carcinoma, Late metastase, distand metastase, skull and brain metastase


Mehmet Ali Ekici, Bülent Tucer, Sedat Çaglı, Ali Kurtsoy. Late Metastases of brain and Skull from Papillary Thyroid Carcinoma: a case report.. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(4): 205-208

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Ekici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale