Araknoid Kist İçine Spontan Kanama: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 112-115

Araknoid Kist İçine Spontan Kanama: Olgu Sunumu

Burak Gündüz, Ender Ali Ofluoğlu, Bülent Ekinci, Halil Toplamaoğlu
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Araknoid kistler genellikle asemptomatik kalan gelişimsel anomalilerdir. Etyolojileri hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kist içine kanama araknoid kistlerin iyi bilinen bir komplikasyonudur, ancak spontan intrakistik kanama nadirdir. Sunulan olgu geçici şuur kaybı ve disfazi ile başvurdu ve sol temporal bölgede subakut subdural hematoma tanısı ile yatırıldı. Ameliyatta hematomanın intrakistik olduğu anlaşıldı. Bu çalışmada intrakistik kanama ile komplike olan nadir bir araknoid kist olgusu sunulmakta ve olgunun radyolojik ve klinik özellikleri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araknoid kist, kist içine kanama, subdural hematoma


An Arachnoid Cyst Complicated by Spontaneous Intracystic Hemorrhage: A Case Report

Burak Gündüz, Ender Ali Ofluoğlu, Bülent Ekinci, Halil Toplamaoğlu
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Turkey

Arachnoid cysts are developmental anomalies which are usually asymptomatic. There are va-rious opinions regarding the etiological factors. Intracystic hemorrhage after trauma is a well known complication of arachnoid cysts; however, spontaneous intracystic hemorrhage is rare. The presented case was admitted to our clinic following transient loss of consciousness and dysphasia, and a hematoma having the characteristics of a subacute subdural hematoma at the left temporal region was diagnosed. However, the hematoma was found to be an intracystic one during surgical intervention. This report presents a rare case of an arachnoid cyst complicated by spontaneous intracystic hemorrhage, demonstrating radiological and clinical features of the case.

Keywords: Arachnoid cyst, intracystic hematoma, subdural hematoma


Burak Gündüz, Ender Ali Ofluoğlu, Bülent Ekinci, Halil Toplamaoğlu. An Arachnoid Cyst Complicated by Spontaneous Intracystic Hemorrhage: A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 112-115

Sorumlu Yazar: Ender Ali Ofluoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale