Omurga Cerrahisinde Greft Kullanımına Genel Bakış [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 131-137

Omurga Cerrahisinde Greft Kullanımına Genel Bakış

Zafer Orkun Toktaş1, Deniz Konya2, Serdar Özgen3
1Tatvan Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, Bitlis
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, omurga cerrahisinde sıklıkla kullanılan greft maddeleri hakkında bilgi vermek, greft seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları okuyucuya iletmektir.
Yöntem: Çalışma bir literatür incelemesidir. Omurga cerrahisinde greft kullanımı ve elde edilen sonuçlar hakkında geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Bilimsel kanıt düzeyi I ve II olan çalışmalar (randomize-kontrollu çalışmalar veya bu tip çalışmaların sistematik meta-analizleri, prospektif, kontrollu kohort çalışmaları) değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular: Omurga cerrahisinde kullanılan greftler; otogreft, allogreft ve sentetik maddeler olarak 3 grupta incelenebilir. Özellikle sentetik greft materyalleri son yıllarda hızla gelişmektedir. Çeşitliliği giderek artan allogreftler ve sentetik greftler karşısında, otogreftlerin halen en başarılı füzyon oranını sağlamakta olduğu görülmüştür. Kemik oluşturucu protein gibi bazı sentetik maddelerin, lokal ödem ve doku reaksiyonları oluşturdukları görülmüştür. Birçok araştırmacı, sentetik maddeler veya allogreftlerin tek başlarına yeterli füzyon sağlayamadığını vurgulamıştır. Füzyon başarısına etki eden faktörler belirtilmiştir.
Sonuç: Bilimsel kanıt düzeyi açısından bakıldığında, araştırmamız otolog grefte üstünlüğü kanuıtlanmış bir materyal olmadığını göstermiştir. Allogreftler veya sentetik greftlerin çoğaltıcı olarak kullanılması uygun olacaktır. Otogreft mümkün olan her durumda kullanılmalıdır. Ek olarak osteoindüktif büyüme faktörleri kullanılmalıdır. Kemik oluşturucu protein ve benzeri proteinlerin doku ödemi etkisi olduğundan anterior servikal cerrahide kullanımı kısıtlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Omurga cerrahisi, greft


A General Perspective To Use Of Grafts In Spine Surgery

Zafer Orkun Toktaş1, Deniz Konya2, Serdar Özgen3
1Tatvan Government Hospital, Neurosurgery, Bitlis
2Department Of Neurosurgery, Marmara University, Istanbul, Turkey
3Acıbadem University, Department Of Neurosurgery, Istanbul

Objective: This study aims to provide information about graft materials frequently used in spine surgery and to underline the points of knowledge essential in choosing the right grafts.
Yöntem: This review study was based on a literature search for studies featuring the use of graft materials in spine surgery. Studies with scientific evidence level I or II were interpreted (randomized-controlled trials or systematical meta-analyses of those, cohort studies with control groups)
Results: The graft materials used in spine surgery can be divided into three groups: autografts, allografts and synthetic materials.Recent years have shown considerable development especially in the field of synthetic grafts. Despite the diversity of newly emerging graft forms, autografts still seem uppermost in fusion success. Some synthetic materials such as bone morphogenic protein are associated with local edema and tissue reactions. Many studies have concluded that allografts or synthetic materials alone cannot provide sufficient fusion. Factors contributing to fusion success were underlined.
Conclusion: Our study has shown that no other graft material is superior to autografts in means of scientific evidence. Allografts and synthetic materials are recommended as an augmentation of fusion. Autografts must be used whenever possible. Osteoinductive growth factors might be added to autografts to improve fusion. Ek olarak osteoindüktif büyüme faktörleri kullanılmalıdır. The use of bone morphogenic protein and its kindreds should be limited in anterior cervical fusion due to local reactions

Keywords: Spine surgery, graft


Zafer Orkun Toktaş, Deniz Konya, Serdar Özgen. A General Perspective To Use Of Grafts In Spine Surgery. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 131-137

Sorumlu Yazar: Zafer Orkun Toktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale