Millard Gubler Sendromu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(2): 101-104 | DOI: 10.5222/sscd.2015.101  

Millard Gubler Sendromu: Olgu Sunumu

Anas Abdallah1, Murad Asitürk2, Betül Güler Abdallah3, Erhan Emel2
1Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, Nöroşirürjiyen, İstanbul
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul
3Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul

Anevrizma ve anevrizma cerrahi ve endovasküler tedavisinin yaygın komplikasyonlarından tekrardan kanama, serebral vazospazm, hidrosefali, nöbet, kardiyopulmoner komplikasyonlar, hipertansiyon, idrar-gaita inkontinansı, sıvı-elektrolit dengesizliğine sık rastlanmaktadır. Cerrahi veya endovasküler olarak koillenmeye bağlı ikincil olarak nörolojik defisitler de bu komplikasyonlar arasında yer almaktadır. Millard-Gubler Sendromunda ponstaki fasiyal sinir nükleusu seviyesinde zedelenme veya enfarkt sonucu olarak gelişmektedir. Bu sendromda fasiyal sinir nükleusu, abdüsens sinir nükleusu ve karşı tarafın kortikospinal lifleri etkilenmektedir. Bu raporda bildirilmiş olan hasta bizim acilimize şiddetli baş ağrısı ve nöbet ile getirilip bilgisayarlı tomografide SAK tespit edilip DSA'sında sol posterior kommünikan arterin anevrizması saptanmıştır. Ertesi günde cerrahi olarak anevrizması kliplendikten sonra postoperatif 3.gününe kadar nörolojik olarak sağlamdı. Postoperatif 3.gününde sağ periferik fasiyal tutulması, sağ gözüyle çift görmesi ve sol tarafta özellikle alt ekstremitede daha belirgin hemiparezisi ani olarak başlamıştır. Bu sağ Millard-Gubler Sendromu (Anevrizmanın karşı tarafında) gelişmiştir. Daha önce literatürde rastlanmayan benzeyen vaka tarafımızca bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Millard-Gubler Sendromu, anevrizmal subaraknoid kanama, kliplenme işlemi


Millard-Gubler Syndrome: A Case Report

Anas Abdallah1, Murad Asitürk2, Betül Güler Abdallah3, Erhan Emel2
1Fulya Orthopaedic and Spine Institute, Neurosurgeon, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Bakirkoy Research and Training Hospital for Neurology Neurosurgery and Psychiatry, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Bakirkoy Research and Training Hospital for Neurology Neurosurgery and Psychiatry, Istanbul, Turkey

Rebleeding, cerebral vasospasm, hydrocephalus, seizures, cardiopulmonary complications, hypertension, incontinence, electrolyte and fluid imbalance are common complications of aneurysm and aneurismal surgical treatment as same as the neurological deficits that related to surgery or endovascular coiling. Millard-Gubler Syndrome is caused by infarction of the pons at the level of the facial nerve nucleus. This lesion involves the facial nerve nucleus, the abducent nerve, and the opposite corticospinal tract fibers. This report describes a patient presenting with severe headache, and generalized seizure. The cranial computerized tomography was performed and revealed on subarachnoid hemorrhage. After the aneurysm of the left posterior communicating artery was detected in the radiology department, the patient underwent clipping operation in our department. The patient had no neurological deficits after microsurgical clipping treatment till the third postoperative day when sudden right peripheral facial paralysis and diplopia (double vision) developed, this was associated with left side hemiparesis, i.e, the right (opposite side of aneurysm) Millard-Gubler Syndrome which is not reported up date.

Keywords: Aneurysm, Millard-Gubler Syndrome, aneurismal subarachnoid hemorrhage, clipping procedure


Anas Abdallah, Murad Asitürk, Betül Güler Abdallah, Erhan Emel. Millard-Gubler Syndrome: A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(2): 101-104

Sorumlu Yazar: Anas Abdallah, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale