Karpal Tünel Sendromu, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ve Radiküler Ağrıda Gabapentinin Yeri [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(1): 1-5

Karpal Tünel Sendromu, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ve Radiküler Ağrıda Gabapentinin Yeri

Kaya Kılıç
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Pfizer firması Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Başkanlığı’na 29.12.2009 tarihinde müracaat etmiş ve “Karpal Tünel Sendromu, nöropatik ağrı bileşeni olan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ve Radiküler Ağrısı olan hastaların tedavisi açısından Gabapentin etkin maddesine gereksinim olup olmadığı konusunda” derneğin görüşlerini talep etmiştir. Bu makalede literatür çalışması sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, gabapentin, karpal tunel sendromu, kompleks regional ağrı sendromu, radikülopati


The Role of Gabapentin on the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome, Complex Regional Pain Syndrome and Radicular Pain

Kaya Kılıç
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

According to the application of the Pfizer company on 29th of December 2012 to the chairman of the Nervous System Surgery Society, opinion of the association was asked regarding the need for Gabapentin for the treatment of carpal tunnel sydrome, complex regional pain syndrome and radiculopathy. This study reviews our opinions under the light of the current literature.

Keywords: Neuropathic pain, gabapentin, carpal tunnel syndrome, complex regional pain syndrome, radiculopathy


Kaya Kılıç. The Role of Gabapentin on the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome, Complex Regional Pain Syndrome and Radicular Pain. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Kaya Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale