Granüler Hücreli Astrositom: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(3): 185-189

Granüler Hücreli Astrositom: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Fatih Bayraklı1, Aydın Sav2, Selçuk Peker3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul

Granüler hücreli astrositom belirgin olarak dolgun granüler tümör hücre unsuru ile karakterize olan, astrositomaların nadir morfolojik tipidir. 77 yaşında bir erkek hasta 2 haftadır varolan sol hemiparezi şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Nörolojik muayenesinde sol hemiparezi ve hemihipoestezi vardı. Kranial manyetik rezonans incelemede sağ frontoparietal bölgede heterojen kontrast tutan kitle saptandı. Stereotaktik biopsi yapılan hastanın histopatolojik teşhisi granüler hücreli astrositom olarak bildirildi. Bu makalede vaka sunulmuş, literatür ile beraber tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Astrositom, granüler hücreli tümör


Granular Cell Astrocytoma: Case Report and Review of Literature

Fatih Bayraklı1, Aydın Sav2, Selçuk Peker3
1Department Of Neurosurgery, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Pathology Department, Acibadem Kozyatagi Hospital, Istanbul, Turkey
3Neurosurgery Department, Acibadem Kozyatagi Hospital, Istanbul, Turkey

Granular cell astrocytoma is a rare morphologic variant of astrocytomas, characterized by a prominent component of plump granular tumor cells. A 77-year-old man presented with 2 weeks history of hemiparesia. Neurological examination revealed left hemiparesis and hemihypoesthesia. A magnetic resonance imaging study revealed a heterogeneously enhanced mass rigth fronto-parietal region. The patient underwent stereotactic biopsy. Histopathological diagnosis was granolar cell astrocytoma. In this report, we discuss a granular cell astrocytoma case with a review of the relevant literature.

Keywords: Astrocytoma, granular cell tumor


Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker. Granular Cell Astrocytoma: Case Report and Review of Literature. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(3): 185-189

Sorumlu Yazar: Fatih Bayraklı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale