Hirayama hastalığı ve tanıda Manyetik Rezonans görüntülemenin önemi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(4): 191-195

Hirayama hastalığı ve tanıda Manyetik Rezonans görüntülemenin önemi

Mürvet Yüksel1, Orhan Kalemci2, Kasım Zafer Yüksel3, Cenk Ergüden2, Kemal Yücesoy2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Hirayama hastalığı, genç erkeklerde daha sık gorulen benign bir alt motor nöron hastalığıdır.
Son derece enderdir. Distal üst ekstremitelerde güçsüzlük ve kas erimesiyle karakterizedir. Bu bildiride ellerinde ve ön kolunda güçsüzlük ve kaslarında erime şikayeti olan 20 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Refleksler, duyu, pozisyon ve vibrasyon da dahil olmak üzere normaldi. Elektromyografi tetkikinde C7- T1 innervasyonlu kaslarda akut ve kronik denervasyon bulguları saptanmıştır. Rutin nonfleksiyon servikal MRI tetkikinde C6-C7 vertebral düzeylerde spinal kord atrofisi saptanmıştır. Daha sonra fleksiyon servikal MR inceleme spinal kordla posterior duramaterin ilişkisini değerlendirmek için tekrar edilmiş ve karakteristik MR bulguları ile Hirayama hastalığı tanısı doğrulanmıştır. Radyolog ve klinisyenler atrofinin ilerlemesinin vakit geçirilmeden durdurulması için bu hastalığın farkında olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: hirayama hastalığı, manyetik rezonans görüntüleme, myelopati


Hirayama disease and the importance of Magnetic Resonans imaging for diagnosis

Mürvet Yüksel1, Orhan Kalemci2, Kasım Zafer Yüksel3, Cenk Ergüden2, Kemal Yücesoy2
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty,radiology Department,kahramanmaras
2Dokuz Eylul University Medical Faculty, Neurosurgery Dept, Izmir
3Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty,neurosurgery Department,kahramanmaras

Hirayama disease is a benign disease of the lower motor neurons which is encuntered mostly at young adults.This disease is extremely rare and characterized by the wasting and weakness of the distal upper extremities.In this paper, we present a 20 years old male patient with the complaint of weakness and muscle wasting at the hands and forearms. Neurological examination revealed no abnormality including reflexes,sensation, position and vibration sensations.Electromyographic examination of the patient showed acute and chronic denervation of the muscles which are innervted by C7-T1 segments. Non-flexion MRI examination was obtained showing spinal cord atrophy at C6-C7 vertebral segments. Then flexion cervical MRI examination was obtained in order to evaluate the relationship between the spinal cord and the posterior dura mater and characteristic MRI findings confirmed the diagnosis of the Hirayama disease. Radiologists and the clinicians should be aware of this disease in order to prevent progression of the atrophy.

Keywords: hirayama disease, magnetic resonans imaging, myelopathy


Mürvet Yüksel, Orhan Kalemci, Kasım Zafer Yüksel, Cenk Ergüden, Kemal Yücesoy. Hirayama disease and the importance of Magnetic Resonans imaging for diagnosis. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(4): 191-195

Sorumlu Yazar: Mürvet Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale