PLDD nin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 39-46 | DOI: 10.5222/sscd.2016.86548  

PLDD nin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi

Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eah

Amaç: Bu çalışmada PLDD nin etkinliği olup olmadığını görmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: PLDD (n=64) ile yapılan nükleotominin hastaların işlem sonrası 1. hafta, 6. ay, 1. ve 2. yıl VAS değerleri üzerine etkisi olup olmadığı karşılaştırıldı
Sonuçlar: PLDD uygulanan hastalarda preoperatif VAS değerleri post-operatif VAS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksekdi.
Sonuç: PLDD nükleotominin etkinliği açısından başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Perkütan laser disk dekompresyon, Nükleotomi, protrüzyon, bulging, ekstrüde disk


Efficacy of PLDD is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extruded and bulging

Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. MSU. Diyarbakır Gazi Yayargil Trh

Aim: we aimed to see there was whether efficacy of PLDD or not in this study.
Material and Method: Nucleotomy are done with PLDD (n = 64) effect on 1 week, 1,6 months and 1,2 years VAS scores of the patients and compared whether differences pre-operative with post-operative VAS scores.
Results: Pre-operative VAS scores are higher post-operative VAS scores in PLDD applied patients
Conclusion: PLDD successful in therm of efficacy of nucleotomy

Keywords: Percutanously laser disc decompration, Nukleotomy, protruzion, bulging, extruded disc


Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş. Efficacy of PLDD is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extruded and bulging. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 39-46

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale