Semptomatik Posterior Sirkulasyon Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 95-100 | DOI: 10.5222/sscd.2014.095  

Semptomatik Posterior Sirkulasyon Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi

Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü
Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği

Posterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahi tedavisi anterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahi tedavisi daha zordur ve nöroşirurji pratiği için büyük bir teknik sorun teşkil etmektedir. Anterior sirkülasyon anevrizmaları için pterional yaklaşım kullanılmasına rağmen posterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahi tedavisi için farklı cerrahi yaklaşım seçenekleri vardır. Biz üç olguda posterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahi deneyimler sunuyoruz. Üç olguda posterior sirkülasyon anevrizmaları, cerrahi klipleme ile tedavi edildi. Biz, posterior serebral arter anevrizması için pterional yaklaşımı, süperior serebellar arter anevrizması için inferiortentorial supraserebellar yaklaşımı, vertebrobasilar bileşke anevrizması için kombine lateral supraserebellar infratentorial-retrosigmoid yaklaşımı tercih ettik. Posterior fossa içinde anevrizmaların konumu nedeniyle posterior sirkülasyon anevrizmalarında açık cerrahi ile ilişkili morbidite ve mortalite yüksektir. Beyin cerrahları için, posterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahi tedavisi zor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, infratentorial supraserebellar yaklaşım, pterional yaklaşım, posterior sirkulasyon, retrosigmoid yaklaşım


Surgical Management of Symptomatic Posterior Circulation Aneurysms

Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü
Dr. Lutfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital, Department Of Neurosurgery

Surgical treatment of posterior circulation aneurysms is more difficult than surgical treatment of anterior circulation aneurysms and poses a greater technical challenge for the practicing neurosurgeon. There are different surgical options available for the surgical treatment of posterior circulation aneurysms despite the use of the pterional approach to anterior circulation aneurysms. We present our surgical experiences with three cases of posterior circulation aneurysms. Three cases of posterior circulation aneurysms were treated by surgical clipping. We were prefer to the pterional approach for posterior cerebral artery aneurysm, the infratentorial supracerebellar approach for superior cerebellar aneurysm, the combined lateral supracerebellar infratentorial and retrosigmoid approach for vertebrobasilar junction aneurysm. The morbidity and mortality associated with open surgery for posterior circulation aneurysms are higher because of the location of the aneurysms within the posterior fossa. For neurosurgeons, the surgical treatment of posterior circulation aneurysms can be challenging.

Keywords: Aneurysm, infratentorial supracerebellar approach, pterional approach, posterior circulation, retrosigmoid approach


Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü. Surgical Management of Symptomatic Posterior Circulation Aneurysms. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 95-100

Sorumlu Yazar: Hikmet Turan Süslü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale