Siviyan fissür Lipomu: Olgu Sununumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 164-167

Siviyan fissür Lipomu: Olgu Sununumu

Fatih Bayraklı1, Selçuk Peker2
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kafaiçi lipomlar nadir görülür. Tüm intrakranial kitlelerin %0.1-1.7’si kadardırlar. 35 yaşında erkek hasta 2 yıldır mevcut olan toniklonik nöbet yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. MR incelemesinde sol silvian sistern yerleşimli T1 ve T2 ağırlıklı kesitlerde kontrast tutmayan hiperintens lezyon varlığını gösterdi. Yağ baskılamasında lezyonun yağ içeriği olduğu saptandı. Antiepileptik ilaç başlandı. 6 aylık takip süresinin sonunda nöbetlerinin durduğu görüldü. Silvian lipomlar kitle etkisi yapmadıkları sürece ameliyat edilmemeli ve medikal tedavi ile izlenmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Kafa içi lipom, silviyan fissür, silviyan lipom


Sylvian Fissure Lipoma: Case Report

Fatih Bayraklı1, Selçuk Peker2
1Acibadem Maslak Hospital, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Acibadem University School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Intracranial lipomas are rare lesions that represent 0.1% to 1.7% of all intracranial tumors. This 35-year-old man presented to our clinic with the history of tonic-clonic seizures for 2 years. Cranial magnetic resonance imaging (MRI) studies revealed hyperintense, nonenhancing mass on T1- and T2-weighted images on left sylvian fissure. The intensity of the lesion was suppressed on fat saturation pulse sequence. Antiepileptic medication resolved the epilepsy complaint and after 6 months of follow-up period patient was seizure free. Sylvian lipomas should be medically followed-up unless they produce symptoms which are related to their mass.

Keywords: Intracranial lipoma, sylvian fissure, sylvian lipoma


Fatih Bayraklı, Selçuk Peker. Sylvian Fissure Lipoma: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 164-167

Sorumlu Yazar: Fatih Bayraklı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale