Kafa Travmasında Propofol Kullanımına Dikkat! Düşük Dozda ve Genç Hastada Gelişen Propofol İnfusion Syndrome [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 201-204 | DOI: 10.5222/sscd.2014.201  

Kafa Travmasında Propofol Kullanımına Dikkat! Düşük Dozda ve Genç Hastada Gelişen Propofol İnfusion Syndrome

Ali Genç1, Muhammet Bahadır Yılmaz1, Dilek Günay Canpolat2, Orhan Behret2
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği

Propofol hızlı etkili, kısa etki süreli ve nöroprotektif özelliklerinden dolayı nöroşirürji hastalarında yoğun bakımda sedasyon amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle 3 yaş altında ki pediatrik vakalarda, uzun süreli yüksek doz kullanımına bağlı gelişen propofol infüzyon sendromu (PRIS) hayatı tehdit eden bir durumdur. Kafa travması PRIS için risk faktörüdür. Kalp ve böbrek yetmezliği, hipotansiyon, aritmi, metabolik asidoz, hiperkalemi, rabdomiyoliz, yeşil veya kırmızı idrar gibi klinik ve labroratuvar bulgularıyla karşımıza çıkar. Erken tanı, infüzyonun kesilmesi ve semptomatik destek tedavisiyle hasta ölümcül bu tablodan kurtulabilir. Biz bu yazımızda 14 yaşındaki genç hastada kafa travması sonrası düşük dozda gelişen bir propofol infüzyon sendromu olgusunu grafiksel bir zaman çizelgesi eşliğinde sunuyoruz. PRIS’e dair ilk bulgu infüzyonun 60. saatinde idrarın yeşil renge bürünmesiydi. Sonraki 24 saat içerisinde ciddi rabdomiyoliz, bradikardi ve solunum yetmezliği bulguları gelişti. Buna rağmen propofolün kesilmesi ve destek tedavisiyle hasta 48 saat içerisinde hızla ve sekelsiz iyileşti.
Bu olgu gösteriyor ki, sadece erken çocukluk yaşlarında ve yüksek dozda değil ileri yaşlarda ve düşük dozlarda kullanılırken de PRIS gelişebilir. Tüm monitörize edilen parametreler henüz normal iken tıbbi personeli ilk uyaran bulgu idrarın yeşil renge bürünmesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Propofol, Propofol infüzyon sendromu, Kafa travması


Careful with Propofol Use in Head Trauma! Propofol Infusion Syndrome at Low Dose in an Adolescent

Ali Genç1, Muhammet Bahadır Yılmaz1, Dilek Günay Canpolat2, Orhan Behret2
1Kayseri Research And Training Hospital, Department Of Neurosurgery
2Kayseri Research And Training Hospital, Department Of Anesthesiology

Propofol is commonly used for sedation in neurosurgical settings due to its fast, short acting and neuroprotective effects. However, especially in pediatric patients younger than 3 years, prolonged and high-dose infusion may result in a fatal condition known as propofol infusion syndrome (PRIS). Head trauma patients in the ICU are at increased risk for PRIS. PRIS may manifest with serious clinical and laboratory findings such as heart and renal failure, hypotension, arrhythmia, metabolic acidosis, hyperkalemia, rhabdomyolysis, green or red colored urine. Early recognition of the syndrome and discontinuation of propofol infusion as well as symptomatic treatment may prevent death. In this study we report a case of PRIS that developed at a relatively low-dose propofol infusion in a 14 year-old adolescent after head trauma and provide a schematic timetable of the symptoms. First manifestation was green coloration of urine, which occurred at 60 hours of infusion. Serious rhabdomyolysis, bradycardia and respiratory failure developed in the next 24 hours. However, after cessation of propofol infusion, recovery was fast and complete within 48 hours.
Our case shows that propofol infusion syndrome may occur in youth and low doses, which are commonly considered to be safe from propofol toxicity. The first warning sign of the syndrome can be green coloration of urine while all other monitored parameters are yet normal.

Keywords: Propofol, Propofol infusion syndrome, Head trauma


Ali Genç, Muhammet Bahadır Yılmaz, Dilek Günay Canpolat, Orhan Behret. Careful with Propofol Use in Head Trauma! Propofol Infusion Syndrome at Low Dose in an Adolescent. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 201-204

Sorumlu Yazar: Ali Genç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale