Comparison of the Single and the Multiple Dose Caudal Epidural Steroid Injections for Lumbosacral Sciatica [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: SSCD-83997

Comparison of the Single and the Multiple Dose Caudal Epidural Steroid Injections for Lumbosacral Sciatica

Mahmut Camlar1, Mustafa Eren Yüncü1, Ali Karadag2, Sean Moen3, Merve Oren4, Çağlar Türk1, Füsun Demirçivi Özer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2Menemen Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
3Minnesota Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Departmanı
4Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Kaudal epidural steroid enjeksiyonları, tek veya çok seviyeli disk hernileri ve lomber spinal stenozun neden olduğu radikülopatilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Lumbosakral siyatik ağrılı hastalarda, tek ve çoklu kaudal enjeksiyon etkinliğini ve gerekliliğini belirlemeyi amaçlıyoruz.
Metod: L4-5 ve / veya L5-S1 dispatisi ve lomber radiküler ağrısı olan 50 hastaya işlem uygulandı. 10 günlük aralıklarla yapılan bir ve üç enjeksiyondan oluşan işlemlerin sonuçları karşılaştırıldı. Ağrı skoru bağımsız bir gözlemci tarafından yapılan enjeksiyondan sonra Oswestry Disability Index (ODI) ve Visual Analog Scale (VAS) kullanılarak 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 12. ayda ayrı ayrı değerelendirildi.
Bullgular: Yaş ortalaması tek doz yapılanlar için 57,9 ± 12,8 (34-79), çoklu işlem yapılan grup için 53,7 ± 11,6 (35-78) idi. 1, 3, 6, 12. aylık VAS ve ODI değerlendirmesinin sonuçları 1., 3. ve 12. aylarda farklılık olmadığını göstermiştir. 6. ayda VAS değerleri, tekli doz grubunda 3.8 ± 2.1, çoklu doz grubunda 4.9 ± 2.3 oranında azalmış olarak tespit edildi. Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p = 0.034).
Sonuç: Lumbal siyatik tedavisi sorunludur. İlgili cerrahi bölge güvenli ve efektif bir sahadır ancak daha yüksek riskleri bir alandır ve enfeksiyon, nüks disk veya kök yaralanması gibi bazı komplikasyonları vardır. Kaudal epidural steroid enjeksiyonu, lomber disk hastalığı nedeniyle lomber radikülopatisi olan hastalar için alternatif bir seçenek olabilir. Daha geniş hasta popülasyonları ile yapılan ileri çalışmalar tedavi yöntemlerini tanımlamak için yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kaudal epidural steroid enjeksiyonu, radiküler ağrı, disk hernisi,


Lumbosakral Siyatik Ağrılı Hastalarda Tek ve Çoklu Kaudal Epidural Enjeksiyonların Karşılaştırılması

Mahmut Camlar1, Mustafa Eren Yüncü1, Ali Karadag2, Sean Moen3, Merve Oren4, Çağlar Türk1, Füsun Demirçivi Özer1
1Department of Neurosurgery, Tepecik Research and Training Hospital, Health Science University, Izmir, Turkey
2Department of Neurosurgery, Menemen State Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Neurosurgery, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA
4Department of Public Health Services Presidency, Erzurum Provincial Health Directorate, Erzurum, Turkey

Objective: Caudal epidural steroid injections (CESI) are commonly used in the treatment of radiculopathies caused by single or multiple level discopathies and lumbar spinal stenosis. We aim to determine the efficacy and necessity of single and multiple CESI in patients with lumbosacral sciatica.
Methods: 50 patients with L4-5 and/or L5-S1 discopathy and lumbar radicular pain underwent CESI were retrospectively examined. The results of the intervention, consisting of one and three injections performed at 10 day-intervals are compared. Oswestry Disability Index (ODI) and Visual Analog Scale (VAS) were utilized to compare the pain intensity at 4 time periods: 1 month, 3 months, 6 months, and 12 months after injection by an independent observer.
Results: Mean age was 57,9±12,8 (34-79) for single, 53,7±11,6 (35-78) for multiple CESI group. Results of 1, 3, 6, 12. month VAS and ODI evaluation showed that no differences at the 1., 3., and 12. months. Of note, 6th month VAS values were decreased by 3.8 ± 2.1 in the single dose group, 4.9 ± 2.3 in the multiple dose group. These results were found statistically significant (p = 0.034).
Conclusion: Treatment of the lumbal sciatica is problematic. Surgery in the interest area is safe and effective but it has higher risks and and some complications such as infection, hernia recurrence or rootlet injury. Caudal epidural steroid injection may be an alternate option for the patients that have lumbar radiculopathy due to lumbar disc disease. Further studies with larger patient populations are rewquired to define treatment modalities.

Keywords: Caudal epidural steroid injection, radicular pain, lumbar disc herniation
Sorumlu Yazar: Ali Karadag, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale