Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 24-28 | DOI: 10.5222/sscd.2014.024  

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu

Mehmet Kara1, Aram Bakırcı2, Cem Dinç3, Celal Ahmet İplikçioğlu1
1Bayındır İçerenköy Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Turkey
2Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Turkey
3Eyüp Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Turkey

Disk herniasyonu yaygın bir hastalıktır ve servikal, torakal ve lomber seviyelerde karşımıza çıkar. Ancak herniye disk materyalinin konservatif tedavi sırasında spontan regresyonu nadir bir durumdur. Manyetik Rezonans Görüntülemenin yaygınlaşması ile artan sayıda olgular rapor edilmiştir. Temelde üç farklı mekanizma olduğu düşünülmüştür. Biz bu yazıda spontan regresyon gösteren üç lomber disk hernisi olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Spontan, Disk, Herniasyon, Regresyon


Spontaneous Regression of Lumbar Disc Herniation: Three Case Reports

Mehmet Kara1, Aram Bakırcı2, Cem Dinç3, Celal Ahmet İplikçioğlu1
1Bayındır İçerenköy Hospital, Department Of Neurosurgery, İstanbul, Turkey
2Surp Pırgiç Hospital, Department Of Neurosurgery, İstanbul, Turkey
3Eyüp State Hospital, Department Of Neurosurgery, İstanbul, Turkey

Disc herniation is a common disease, and arises in cervical, thoracic, and lumbar levels. However, spontaneous regression of herniated disc material is a rare case of during the conservative treatment. With the expanding using of the Magnetic Resonance Imaging, an increasing number of cases have been reported. Basically three different mechanisms were considered. In this article we present three cases of lumbar disc herniation developing spontaneous regression.

Keywords: Spontaneous, Disc, Herniation, Regression


Mehmet Kara, Aram Bakırcı, Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu. Spontaneous Regression of Lumbar Disc Herniation: Three Case Reports. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 24-28

Sorumlu Yazar: Cem Dinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale