Glial Tümörlerde Angiogenezis ve Prognoz İlişkisi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 229-242

Glial Tümörlerde Angiogenezis ve Prognoz İlişkisi

Rezzan Erguvan - Önal1, Hale Kırımlıoğlu1, Çağatay Önal2, Haldun Şükrü Erkal3, Ö. Murat Aydın4, N. Engin Aydın1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Malatya
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Malatya

Amaç: İntrakranyal tümörlerin yaklaşık % 40-45’ini glial tümörler oluşturur. Her yaş grubunda görülebilen bu tümörlerin mortalite ve morbiditelerinin yüksek olması nedeniyle, özellikle prognoz ve yeni tedavi yöntemlerinin saptanmasına yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Son zamanlarda yıllardır bilinen prognostik faktörlerin dışında yeni bir parametre üzerinde durulmaya başlanmıştır: Anjiogenez. Bu konuya yönelik çalışmalarda CD31’in endotel hücreleri için çok özgün olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmadaki amaç, CD31 antikoru boyanma yoğunluğu ve oranı yardımıyla glial tümörlerde yeni gelişen damarların özelliklerinin yaş, cins, tümör histolojik gradı, histolojik özellikler ve sağkalım süresi ile ilişkilendirilerek prognozdaki yerini irdelemektir.
Yöntem: Bu makalede İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na 1995-2000 yılları arasında gelen ve “glial tümör” tanısı alan, immünohistokimyasal incelemeye uygun 36 olguda, CD31 antikoru kullanılarak damarların boyanma yoğunlukları, damarlanma tipleri, yaygınlıkları ve anjiogenezin bilinen prognostik faktörlerle karşılaştırılması incelendi.
Sonuç: Elde edilen sonuçlar, kanallar oluşturan-telenjiektatik ve solid-glomerüloid tip vasküler proliferasyonların, tümör büyümesi ve gelişmesi sırasında tümöral dokunun artan kanlanma ve beslenme gereksinimini karşılamakta temel rol oynadığını düşündürmektedir. Bu bulgular literatürdeki sonuçlar ile beraber değerlendirildiğinde, bu tiplerin anjiogenezin farklı aşamalarında rol oynadığı ve tümörlerin progresyonunda önemli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Angiogenezis, CD31, endotelial marker, glial tümör, prognostik faktör


Relationship between Angiogenesis and Prognosis in Glial Tumors

Rezzan Erguvan - Önal1, Hale Kırımlıoğlu1, Çağatay Önal2, Haldun Şükrü Erkal3, Ö. Murat Aydın4, N. Engin Aydın1
1Inonu University School Of Medicine Department Of Pathology Malatya
2Inonu University School Of Medicine Department Of Neurosurgery Malatya
3Inonu University School Of Medicine Department Of Radiation Oncology Malatya
4Inonu University School Of Medicine Department Of Nuclear Medicine Malatya

Objective: Glial tumors constitute about 40-45 % of all intracranial tumors. These tumors, which can occur in all ages, are known to have high mortality and morbidity rates. There are many studies in literature aimed to detect the prognosis and the new modalities of therapy in glial tumors. Recently a new parameter is considered besides other well known prognostic factors: Angiogenesis. In such studies it is reported that CD31 is very specific for endothelial cells. The aim of this study is to investigate the prognostic significance of angiogenesis correlated with the patients age, sex, tumor grade, histological findings and survival by the help of CD31 staining consistency and intensity.
Methods: In this retrospective study, 36 cases of glial tumors from the archives of Inonu University School of Medicine Department of Pathology between 1995 and 2000 were studied. Staining densities for CD31, types and extension of angiogenesis, and comparison of this feature with other known prognostic factors were examined.
Conclusion: Channelled-telangiectatic and solid-glomeruloid types of vascular proliferation were found to have a major role in growth of tumor yielding an increased vascular supply. It is considered that these types of vascular proliferations had roles in different stages of angiogenesis and were important in the progression of these tumors.

Keywords: Angiogenesis, CD31, endothelial marker, glial tumor, prognostic factor


Rezzan Erguvan - Önal, Hale Kırımlıoğlu, Çağatay Önal, Haldun Şükrü Erkal, Ö. Murat Aydın, N. Engin Aydın. Relationship between Angiogenesis and Prognosis in Glial Tumors. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 229-242

Sorumlu Yazar: Çağatay Önal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale