Orta Serebral Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde M1-M2 Açılanmasının Cerrahi Teknik Açısından Önemi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 51-56 | DOI: 10.5222/sscd.2014.051  

Orta Serebral Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde M1-M2 Açılanmasının Cerrahi Teknik Açısından Önemi

Cengiz Çokluk, Enis Kuruoğlu, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Amaç:
Orta serebral arter üzerinde sakküler anevrizmalar en çok bifurkasyon olarak tanımlanan bölgede yerleşirler. Bu bölge orta serebral arterin frontal ve temporal dallarının orta serebral arterin ana gövdesinden ayrıldığı bölgedir.
Yöntem:
Orta serebral arter bifurkasyon anevrizmalarında M1-M2 birleşim yeri normalden daha fazla açılanabilir. Bu açılanmanın nedeni anevrizma domunun silvian sisternin araknoidi ve/veya çevrede bulunan diğer vasküler yapılara yapışmasıdır. Anevrizma domunun silvian sistern içerisinde araknoid mater ve/veya diğer yapılarla olan yapışıklıkları orta serebral arterin anevrizma domu sonrasındaki dallarının normal seyirlerini değiştirebilir.
Bulgular:
Bu şekildeki değişiklikler anevrizma domu gelşiminin dinamik bir süreç olduğunu ve bu süreç içerisinde anevrizma domunun çevre yapılara yapışarak büyümeye devam ettiğini göstermektedir. Bu olguların cerrahi tedavilerinde silvian sisternin üzerini örten araknoid mater diseksiyonunun dikkatli yapılması oldukça önemlidir
Sonuç:
Anevrizma domu çevre yapılardan tamamen disseke edilip mobilize edilinceye kadar devam edilmelidir. Bu yapılmadığında zaten distorsiyone olmuş distal arter dallarında akım olumsuz yönde etkilenecektir.

Anahtar Kelimeler: Orta serebral arter, anevrizma, anevrizma domu, silvian sistern


The Importance of M1-M2 Angulation in the Surgical Treatment of Middle Cerebral Artery Aneurysms in Terms of Surgical Technique

Cengiz Çokluk, Enis Kuruoğlu, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın
Ondokuzmayis University, Medical Faculty, Department Of Neurosurgery, Samsun, Turkey

Aims:
Saccular aneurysms commonly located on the bifurcation of the middle cerebral artery. This place is the bifurcation of the temporal and frontal branches dividing from the main trunk.
Methods:
The M1-M2 junction of the middle cerebral artery may have prominent angulations in the cases with middle cerebral artery aneurysms. The reason of these angulations is the attachment of the aneurysm dome to the arachnoids mater and/or other vascular structures. The attachment of the aneurysm dome to the arachnoids mater around the sylvian cistern may change the course of the branches after the aneurysm.
Results:
These changes show that the progression of aneurysm dome is a dynamic process. During this process the dome of the aneurysm may continue growing and attach to the structures. During the surgical treatment of these cases, the dissection of the arachnoids mater over the sylvian cistern should be done carefully.
Conclusion:
The dissection process should be continued until the completing of aneurysm dome dissection and dome mobilization. If this process inadequately continued the blood flow of already distortional vessel may be negatively affected.

Keywords: Middle cerebral artery, aneurysm, aneurysm dome, sylvian cistern


Cengiz Çokluk, Enis Kuruoğlu, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın. The Importance of M1-M2 Angulation in the Surgical Treatment of Middle Cerebral Artery Aneurysms in Terms of Surgical Technique. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 51-56

Sorumlu Yazar: Cengiz Çokluk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale