Frontal Gemistositik Astrositom ve Kolloid Kist Birlikteliğinde Cerrahi Tedavi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 195-200 | DOI: 10.5222/sscd.2014.195  

Frontal Gemistositik Astrositom ve Kolloid Kist Birlikteliğinde Cerrahi Tedavi

Ali Genç1, Çoruh Sümeyye Azman2, Vedat Arsav3
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2Bismil Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği
3Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Farklı histolojiye sahip birden fazla sayıda santral sinir sistemi (SSS) tümörünün aynı hastada saptanması nadir görülen bir durumdur. Aynı hastada kolloid kist ve glial tümör birlikteliği ise literatürde sadece iki vakada bildirilmiştir. Gemistositik tipte astrositomların kolloid kistle birlikteliği ise daha önce bildirilmemiştir. Biz bu bildiride aynı hastada birlikte saptanan bir frontal gemistositik astrositom ve kolloid kist olgusu ve cerrahi tedavisini sunuyoruz. 50 yaşında bir erkek hasta nöbet geçirme ve bulantının eşlik ettiği başağrısı şikayeti ile acile başvurdu ve radyolojik değerlendirme sonrasında sağ frontal lobda kontrastlanmayan ve düşük evreli glial tümörle uyumlu bir kitle ve buna eşlik eden 3. ventrikül yerleşimli bir kolloid kist saptandı. Hastada frontal tümöre bağlı ortahat kayması ve sağ ön boynuzda kapalı idi. Hasta her iki tümör konusunda bilgilendirilerek cerrahi planlandı. Sağ frontal kraniotomi ile tümörü eksize edildikten ve frozen patoloji sonucu düşük evreli tümör olarak bildirildikten sonra sağ lateral ventrikül frontal ön boynuzda oluşan doğal açıklıktan girilerek foramen Monro’ya ilerlendi ve 3. ventrikül yerleşimli kolloid kist başarıyla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında bir komplikasyon olmadı ve tek cerrahi seansta her iki lezyon tamamen çıkarılmış oldu. Histopatolojik çalışmaların sonucu gemistostik tipte evre 2 Astrositom ve kolloid kist olarak rapor edildi. Hastanın nöbet şikayetleri ve başağrısı düzelme gösterdi.

Anahtar Kelimeler: rastlantısal tümör birlikteliği, astrositoma, gemistositik, gliom, kolloid kist


Surgical Treatment In a Case of Concomittant Frontal Gemistocytic Astrocytoma and Colloid Cyst

Ali Genç1, Çoruh Sümeyye Azman2, Vedat Arsav3
1Kayseri Research And Training Hospital, Department Of Neurosurgery
2Bismil State Hospital, Department Of Neurosurgery
3Kayseri Research And Training Hospital, Department Of Patoloji

More than one tumors in central nervous system(CNS) rarely contains different pathologies. In literature, colloid cyst and glial tumor coexisting in the same patient have been reported only in two cases. Also, there is no previous reports of concomittant existence of Gemistocytic astroctyoma and colloid cyst. Here, we report on a case of coexisting frontal gemistocytic astrocytoma and intraventricular colloid cyst and discuss the surgical treatment. An 50 year-old-man presented at our emergency room generalized epileptic seizures accompanying as recent history of throbbing headache and nausea. His radiological evaluation revealed a right frontal tumor with no contrast enhancement attributable to a glial tumor as well as colloid cyst inside the third ventricle. Frontal midline shift and a collapsed frontal horn of the right lateral ventricle were noted due the mass effect of the tumor. The patient was informed about both lesions and surgical treament was planned. Aright frontal craniotomy was performed and frontal tumor was removed. Frozen section study confirmed the low-grade glial tumor diagnosis and the surgical procedure was continued. Right ventricle was accessed through the natural openening which developed in the wall of the frontal horn during tumor removal. Foramen Monro was accessed by a frontal transcortical anterior angle and the colloid cyst totally removed. Total excision was accived for both leisons in a single surgical session. Permanent histopathological diagnosis was gemistocytic astrocytoma and colloid cyst. Postoperative recovery was uneventful and patient reported relief of both seizures and headache.

Keywords: concomitant tumors, astrocytoma, gemistocytic, glioma, colloid cyst.


Ali Genç, Çoruh Sümeyye Azman, Vedat Arsav. Surgical Treatment In a Case of Concomittant Frontal Gemistocytic Astrocytoma and Colloid Cyst. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 195-200

Sorumlu Yazar: Ali Genç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale