Elastik Bandaj Uygulaması Sonucu Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 192-194 | DOI: 10.5222/sscd.2014.192  

Elastik Bandaj Uygulaması Sonucu Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu

İdiris Altun1, Ökkeş Bilal2, Mustafa Sarı1, Hamdi Çakmak1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

Periferik sinirler yüzeyel seyretmeleri, genelde kemik ve eklemlerle komşu olmaları dar hacimli bir kanal içinde seyretmeleri nedeniyle kronik basıya maruz kalırlar ve tuzak noropatileri meydana gelir (1). Uzun süren ameliyatlar,uygunsuz ameliyat pozisyonu ve uygun sarılmayan elastik bandajların basısı sonu düşük ayak gelişebilir (6). Biz burada ameliyat sonrası düşük ayak gelişen bir olgumuzu sunduk. 54 yaşında bayan hasta başka bir bölümde yaklaşık 8 saat süren ameliyat olmuş. Hastaya ameliyat esnasında ve sonrasında antiemboli amaçlı elastik bandaj uygulanmış Ameliyat öncesinde herhangi bacak ağrısı, güçsüzlüğü şikayeti olmayan hastanın ameliyat sonrasında sağ ayağında güçsüzlüğü olmaya başlamış. Güçsüzlüğünde artması olan hastanın yapılan muayenesinde düşük ayak tespit edildi. Hastanın yapılan EMG sinde sağ peroneal sinir fibula başı seviyesinde total veya totale yakın nöropati tespit edildi. Ameliyat sonrası peroneal sinir nöropatisi çeşitli yayınlarda bildirilmiştir.(2,17 ). Tarkan ve ark. peroneal sinir tuzak nöropatisinin sıkı elastik bandaj uygulaması sonucu geliştiğini düşünmüşlerdir. Bizim olgumuzda hastaya sıkı şekilde elastik bandaj uygulanmıştır. Uzun süren ameliyat sonucu hasta aynı pozisyonda kalmıştır. Bu iki sebepten dolayı perfüzyonu bozulabileceği bunun sonucu nöropati gelişebileceği düşünülmüştür.Uzun süren ameliyatlarda uygunsuz ve sıkı şekilde elastik bandaj uygulamasına dikkat edilmesi gerektiği düşünmekteyiz. Ameliyat esnasında ve sonrasında elastik bandaj uygulaması yerine antiemboli çorabı kullanılabileceğini ve ameliyat esnasında hastanın pozisyonun iyi ayarlanması gerektiğini bası alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Hastanın elastik bandaj uygulaması yerine antiemboli çorabı kullanılabileceğini ve ameliyat esnasında hastanın pozisyonun iyi ayarlanması gerektiğini bası alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Düşük Ayak, Peroneal Nöropati, Kompresyon


Results of Elastic Bandage Applications Emerging Low Foot: case report

İdiris Altun1, Ökkeş Bilal2, Mustafa Sarı1, Hamdi Çakmak1
1Department Of Neurosurgery,kahramanmaraş Sütçüimam University,kahramanmaraş,turkey
2Department Of Orthopedics And Traumatology,kahramanmaraş Sütçüimam University,kahramanmaraş,turkey

Peripheral nerves are watching superficial, often being neighbors with bone and joint maneuver in narrow channels due to the volume are exposed to chronic compression and entrapment neuropathies ocur. Long-time operation, improper operation position and the appropriate winding elastic bandage compression of the foot may develop low end. We offer our patients after surgery have a foot-drop. During and after surgery antiembol socks elastic bandage can be used instead of the practice and the patient's position during surgery should be fine-tuned bass think that attention should be paid to the area.

Keywords: Foot Drop, Peroneal Neuropathy, Compression


İdiris Altun, Ökkeş Bilal, Mustafa Sarı, Hamdi Çakmak. Results of Elastic Bandage Applications Emerging Low Foot: case report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 192-194

Sorumlu Yazar: İdiris Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale