Torakolomber stabilizasyondan sonra gelişen tekrarlayıcı fibromatozis: olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(2): 81-83

Torakolomber stabilizasyondan sonra gelişen tekrarlayıcı fibromatozis: olgu sunumu

Ayçiçek Dilber Çeçen, Yasin Kibar, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Tufan Hiçdönmez
Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.nöroşirürji Kliniği,istanbul

Travma ve radyoterapi sonrası görülebilen fibromatozis, etyolojisinde genetik, endokrin, familyal faktörler olduğu düşünülen iyi huylu mezenkimal kitleler olup, iyi huylu fibröz lezyonlar ile fibrosarkomlar arasında değişen biyolojik davranış gösterirler.
Yirmisekiz yaşında erkek hastada T10 vertebra kırığı nedeniyle yapılan posterior transpediküler stabilizasyon ve allogreft ile füzyon uygulanan hastada 22 ay sonra insizyon yerinde gelişen fibromatozis oluşumu bildirilmektedir.
Bu olgu, travma sonrası uygulanan torakal stabilizasyon vida lokalizasyonunda gelişen ilk bildirilmiş fibromatozis olgusudur.

Anahtar Kelimeler: fibromatosis, insizyon yerinde şişlik, yumuşak doku kitlesi, posterior spinal stabilizasyon, nörofibromatosis


Recurrent fibromatosis after thoracolumbar stabilization: case report

Ayçiçek Dilber Çeçen, Yasin Kibar, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Tufan Hiçdönmez
Dr.lutfi Kirdar Kartal Research And Training Hospital 2. Neurosurgery Clinic, Istanbul

Fibromatosis occurring after trauma and irradiation are mesenchimal tumors which are thought to have genetic, endocrinological and familial ethiological factors. They have a biological perspective varying from benign fibrous lesions to fibrosarcoma. We report a case of 28-year-old man with a history of motorcycle accident presenting with a T10 compression fracture who underwent posterior transpedicular stabilization and fusion with bone allogreft. After 22 months he presented with a solid paravertebral mass at the insicion site. This case is the first to be found at the incison scar extending to the superior pedicular screw insertion point after thoracal fracture stabilization.

Keywords: fibromatosis, bulging at the operation site, soft-tissue tumor, spinal stabilization, NF I


Ayçiçek Dilber Çeçen, Yasin Kibar, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Tufan Hiçdönmez. Recurrent fibromatosis after thoracolumbar stabilization: case report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(2): 81-83

Sorumlu Yazar: Ayçiçek Dilber Çeçen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale