Posterior fossa araknoid kisti: bir olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 116-120

Posterior fossa araknoid kisti: bir olgu sunumu

Ahmet Acıduman, Ahmet Günaydın, Fatih Kökeş, Mehmet Kalan, Halit Koçak
S. B. Ankara Etlik İhtisas Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Posterior fossa yerleşimli araknoid kist nedeniyle opere edilen bir olgu sunumu.
YÖNTEM: 52 yaşında, iki yıldan beri şiddetli baş ağrısı, zaman zaman bulantı ve dengesizlik şikâyetleri olan erkek hasta kliniğimize başvurdu ve araştırıldı.
SONUÇLAR: Nörolojik muayenesi normal olarak saptanan hastanın yapılan Kraniyal MRG’sinde serebellar vermis inferior kesiminde IV. ventrikülü basılandıran ve daraltan, bulbusu posteriordan basılayan, hafif hidrosefalik genişlemeye yol açan, kontrast madde tutmayan 4,5x3x3 cm boyutlarında kistik lezyon saptandı. Ayırıcı tanı için yapılan Kraniyal MR Spektroskopi ve Diffüzyon MR incelemeleri sonucu lezyonun araknoid kist ile uyumlu olduğu saptandı. Bu bulgularla opere edilen hastaya suboksipital kraniektomi ile kist duvarı eksizyonu ve fenestrasyonu yapıldı.
SONUÇ: Posterior fossa araknoid kistleri asemptomatik olabildikleri gibi non-spesifik semptomlara da yol açabilirler. Bu kistlerin cerrahi tedavi endikasyonları ve yöntemleri de halen tartışmalıdır. Kliniğimizde opere edilen ve bir yıllık izlemi olan bir yetişkin posterior fossa araknoid kist olgusu sunulmuş ve literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araknoid kist, cerrahi, posterior fossa, tedavi


Posterior fossa arachnoid cyst: a case report

Ahmet Acıduman, Ahmet Günaydın, Fatih Kökeş, Mehmet Kalan, Halit Koçak
H. M. Ankara Etlik Training Hospital, Neurosurgical Department, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Presenting a case operated for an arachnoid cyst localized in posterior fossa.
METHODS: A 52 year-old male patient presented with the complaints of severe headache, occasional nausea and loss of balance going on for two years was investigated.
RESULTS: Cranial MRI of the patient, whose neurological examination was found to be normal, depicted a cystic lesion of 4.5 x 3 x 3 cm which compressed and constricted the fourth ventricle in inferior cerebellar vermis, compressed bulbus in the posterior, caused slight hydrocephalic expansion with no contrast enhancement. Through the Cranial MRI Spectroscopy and Diffusion MRI investigations conducted for a distinctive diagnosis, the lesion was detected to resemble an arachnoid cyst. Operated upon these findings, the patient went under suboccipital craniectomy as well as excision and fenestration of cystic wall
CONCLUSION: Posterior fossa arachnoid cysts can either be asymptomatic or cause non-specific symptoms. Surgical treatment indications and methods for such cysts are still a matter of discussion. An adult posterior fossa arachnoid cyst case, which was operated at our clinic and had a follow-up period of one year, was presented and discussed in the light of literature.

Keywords: Arachnoid cyst, posterior fossa, surgery, treatment


Ahmet Acıduman, Ahmet Günaydın, Fatih Kökeş, Mehmet Kalan, Halit Koçak. Posterior fossa arachnoid cyst: a case report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 116-120

Sorumlu Yazar: Ahmet Acıduman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale