Siyatik Ağrısı gibi Yansıyan Torakal Spinal Meningiom [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 188-191 | DOI: 10.5222/sscd.2014.188  

Siyatik Ağrısı gibi Yansıyan Torakal Spinal Meningiom

Ozan Ganiüsmen1, Serdar Coşkun4, Ali Samancıoğlu2, Güven Çıtak1, Aysun Kar3
1Sifa Üniversitesi Tıp Fakültesi,nöroşirürji Ana Bilim Dalı,izmir
2Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi,nöroşirürji Servisi,izmir
3Sifa Üniversitesi Tıp Fakültesi,anestezi Ana Bilim Dalı,izmir
4Isparta Devlet Hastanesi,nöroşirürji Ana Bilim Dalı,ısparta

Siyatik ağrısı terimi sıklıkla lomber spinal kanal ve pelvis hastalıklarını yansıtır.Spinal kord kompresyonu sıklıkla lezyon seviyesinin altında bel ve alt ekstrimite yansıyan ağrısına sebep olur.65 Yaşındaki erkek hasta 4 aylık sol taraflı siyatik ağrısı ile başvurdu.Nörolojik muayenede sol tarafta sol ayak sırtı ve yanına yansıyan siyatik ağrısı benzeri ağrı bulundu. Operasyon öncesi farklı sebeple çekilen göğüs bilgisayarlı tomografisinde beklenmedik patoloji saptandı. Hastada lomber radikülopati benzeri bulgu yapan spinal torakal meningiom saptadık.Meningiomun total eksizyonu ile sol bacaktaki ağrı geçti.Özellikle eş zamanlı lomber lezyonların varlığında yanlış lokalizasyon hatalı ve gecikmiş tanıya sebep olarak yönetim hatası ile sonuçlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Lomber Radikülopati, Siyatik ağrısı, SpinalMeningiom, Torakal


Thoracal Spinal Meningioma Manifesting as Sciatica-Like Pain

Ozan Ganiüsmen1, Serdar Coşkun4, Ali Samancıoğlu2, Güven Çıtak1, Aysun Kar3
1Sifa Unıversty Medical Faculty,neurosurgery Department,izmir
2Seyfi Demirsoy State Hospital,neurosurgery Department,izmir
3Sifa Unıversty Medical Faculty,anastesy Department,izmir
4Isparta State Hospital,neurosurgery Department,ısparta

The term sciatica has often been associated with disorders of the lumbar spine and pelvis. Spinal cord compression occasionally causes pain that is referred to the lower back or lower extremities which is well below the level of the lesion. A 65-year-old man presented with a 4-month history of left-side dominant sciatica like pain. Neurological examination found sciatika like pain on the left, the posterolateral side of the calf and the dorsum of foot. An unexpected patology was found in the pre operative chest CT which was taken for a different reason. We demonstrated a patient with throcal spinal meningioma initial clinical symptoms similar to lumbar radiculopathy. Meningioma was totally excised and recovered postoperative pain in left leg. It is a false localizing presentation which may lead to missed or delayed diagnosis, resulting in the wrong plan of management, especially in the presence of concurrent lumbar lesions.

Keywords: Lumbar radiculopathy, sciatica pain, spinal meningioma, throcal


Ozan Ganiüsmen, Serdar Coşkun, Ali Samancıoğlu, Güven Çıtak, Aysun Kar. Thoracal Spinal Meningioma Manifesting as Sciatica-Like Pain. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 188-191

Sorumlu Yazar: Ozan Ganiüsmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale