Posterior Fossa Medülloblastomun tedavisinde kullanılan kraniyal Radyasyon geç komplikasyonu olan serebellopontin köşenin Menenjiomu: Olgu sunumu ve literatür taraması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 61-66 | DOI: 10.5222/sscd.2016.72325  

Posterior Fossa Medülloblastomun tedavisinde kullanılan kraniyal Radyasyon geç komplikasyonu olan serebellopontin köşenin Menenjiomu: Olgu sunumu ve literatür taraması

Hasan Burak Gündüz1, Anas Abdallah2, Erhan Emel1, Gökçen Gündoğdu3
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul
2Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, Nöroşirürjiyen, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Medülloblastom çocukluk çağında primer merkezi sinir sistem tümörlerinin en sık rastlanan malign beyin tümörlerinden biridir. Bu malign tümörün tedavisinde agresif cerrahi sonrasında kraniyospinal radyoterapi (RTP) ve/veya kemoterapi önerilmektedir. Radyasyonla ilişkili menenjiom, iyonize radyasyonun sonucu olarak en sık rastlanan beyin tümörüdür. Bu raporda, beyin kitlesi nedeniyle 25 yıl önce ameliyat geçiren hasta sunulmuştur. 25 yıl önce dengesiz yürüyüşle birlikte bulantı ve kusması vardı. Kraniyal BT’sinde büyük, sert, kontrast tutan orta hat vermiyan kitle izlenmiştir. Orta suboksipital kraniyektomi yapılarak histopatolojik olarak desmoplastik medülloblastom tanısı konulan kitle total olarak çıkartılmıştır. Hastaya ek olarak postoperatif RTP verildi. Hasta RTP’yi iyi tolere edilip 25.5 yıldır yıllık kontrollere çağırıldı.Bu rutin kontrollerde şikayeti olmayan hasta 25.5 yılın sonunda baş ağrısı, dengesiz yürüyüş, bulantı ve kusma ile hastanemize getirildi. Çekilen MRG’inde sağ serebellopontin köşesinde iki komponentli izointens kitle görüldü. Kitlenin mediyal komportmanı kontrast tutulumu göstermemişken dura ile ilişkili lateral komportmanı ise homojen olarak kontrast tutulum göstermiştir. Hastaya sağ suboksipital kraniyektomi yapılarak lateral kompartmanın total rezeksiyonu ve radyoterapiye bağlı gelişen fibroz dokudan şüphe edilen mediyal kompartmandan biyopsi alındı. Kitlenin lateral kompartmanı histopatolojik olarak fibroblastik menenjiom (WHO grade I) ve mediyal kompartmanın biyopsi sonucu araknoidal fibroz olarak tanı konulmuştur. Hasta 30 aylık takibinde iyi olup nüks saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Radyasyonla ilişkili menenjiom, çocuklarda medülloblastom, radyoterapinin geç etkisi


Radiation-Induced Benign Meningioma after Radiotherapy for Medulloblastoma: Case report and brief review of the literature

Hasan Burak Gündüz1, Anas Abdallah2, Erhan Emel1, Gökçen Gündoğdu3
1Department of Neurosurgery, Bakirkoy Research and Training Hospital for Neurology Neurosurgery and Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Fulya Orthopaedic and Spine Institute, Neurosurgeon, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Medulloblastoma is one of the most common malignant brain tumors of primary central nervous system in children. The recommended treatment of this malignant neoplasm is aggressive surgery, followed by craniospinal radiotherapy (RTP) with/without chemotherapy. Radiation-induced meningioma is the most common brain neoplasm known to be caused by ionizing radiation. This report describes a patient underwent an operation because of the brain mass, 25 years ago. The patient was experienced unsteady gait associated with nausea and vomiting. Cranial CT demonstrated a large, solid and contrast enhancement of the midline vermian mass. The middle suboccipital craniectomy was performed to remove the mass which diagnosed as desmoplastic medulloblastoma, histopathologically. The postoperative adjuvant RTP was performed. The patient tolerated RTP well and she had been suffered year-controls for 25.5 years. She had referred to our hospital with headache, unsteady gait, nausea and vomiting. MRI demonstrated isointense mass in the right cerebellopontine angle that consists of two compartments; the medial compartment did not show contrast enhancement and the lateral compartment that belong to dura showed moderate contrast enhancement homogenously. The patient had been managed surgically using right suboccipital craniectomy followed by total resection of the lateral compartment and biopsy of the medial compartment that thought to be radiation-induced fibrotic tissue. The mass was diagnosed histopathologically as fibroblastic meningioma WHO Grade I and the biopsy of medial compartment showed to be arachnoidal fibrosis. The patient was well and has no recurrence after thirty months of the surgery.

Keywords: Radiation-induced meningioma, medulloblastoma in children, late effect of radiation therapy


Hasan Burak Gündüz, Anas Abdallah, Erhan Emel, Gökçen Gündoğdu. Radiation-Induced Benign Meningioma after Radiotherapy for Medulloblastoma: Case report and brief review of the literature. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 61-66

Sorumlu Yazar: Anas Abdallah, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale