Ampute hastada fantom uzuv ağrısına neden olan lomber disk herniasyonu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 185-187 | DOI: 10.5222/sscd.2014.185  

Ampute hastada fantom uzuv ağrısına neden olan lomber disk herniasyonu: Olgu Sunumu

Necati Üçler1, Adnan Yalçın Demirci2, Bekir Akgün1, Serdal Albayrak3
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ, Türkiye.
2Doktor Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kastamonu, Türkiye.
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ, Türkiye.

Fantom uzuv ağrısı ampute edilmiş hastalarda sık bir ağrıdır, ama fantom ağrısının sıklığı ve şiddeti zamanla azalmaktadır. Sürekli artan veya değişen fantom ağrısı ampute uzuvdan ziyade diğer patolojiler nedeni ile olabilmektedir Biz sol bacağında artan fantom ağrısı olan 70 yasında erkek hastayı sunduk. Muayenemizde ve radyolojik çalışmada L2-3 intervertebral seviyede sol santral disk herniasyonunu gösterdik. Mikrodiskektomi sonrası hastanın agrıları iyileşti. Biz ampute edilmiş uzuvu olan hastalarda yeni başlangıçlı ağrının nedeni olarak lomber disk patolojisinin olabileceğini ve bu hastaların ağrılarının ayırıcı tanısında önemli bir yer alması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Fantom ağrı, Lomber disk herniasyonu.


Lumbar Disc Herniaton causing phantom limb pain in the amputated patient: A Case Report

Necati Üçler1, Adnan Yalçın Demirci2, Bekir Akgün1, Serdal Albayrak3
1Firat University Hospital, Department of Neurosurgery, Elazig, Turkiye.
2Doctor Munif Islamoglu State Hospital, Department of Neurosurgery, Kastamonu, Turkiye.
3Elazig Education And Research Hospital, Department of Neurosurgery, Elazig, Turkiye.

Phantom limb pain is a common pain in the amputated patiens but there is a decrease in frequency and intensity of phantom pain by passage of time. Persistently increased or changed phantom pain may be caused other pathologies rather than amputated limb. We presented a 70-year-old man who was seen for worsening phantom pain in his left leg. Our examinatin and radiological studies showed left-central lumbar disc herniation at L2-3 intervertabral level. After microdiscectomy operation, his pain was relieved. We aimed to emphasize that lumbar disc pathologies may cause new onset pain in the patients with amputated limb and should importantly take a place at differential diagnosis of phantom pain in amputated patients.

Keywords: Amputation, Phantom pain, Lumbar disc herniation.


Necati Üçler, Adnan Yalçın Demirci, Bekir Akgün, Serdal Albayrak. Lumbar Disc Herniaton causing phantom limb pain in the amputated patient: A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(4): 185-187

Sorumlu Yazar: Bekir Akgün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale