Nörosistiserkoz: Oksipital Lob Epilepsisinin Ender Bir Nedeni [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 82-84 | DOI: 10.5222/sscd.2014.082  

Nörosistiserkoz: Oksipital Lob Epilepsisinin Ender Bir Nedeni

Barış Küçükyürük1, Taner Tanrıverdi1, Buge Öz2, Naz Yeni3, Emin Ozyurt1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

İlaca dirençli oksipital lob epilepsisi tanısı almış 13 yaşındaki erkek hasta kliniğimize başvurdu. Sol oksipital lob yerleşimli epileptojenik odak çıkarıldı. Histopatolojik inceleme sonucunda, parazitik bir hastalık olan nörosistiserkoz saptandı. Cerrahi sonrası kısa dönem takibinde nöbetsiz olan hasta, taenia solium tedavisi amacıyla enfeksiyon hastalıkları kliniğine yönlendirildi. Sistiserkoza bağlı ilaca dirençli oksipital lob epilepsisi vakası sunularak tanıdaki muhtemel zor noktalar tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Nörosistiserkoz, Oksipital lob


Neurocysticercosis: A Rare Cause of Occipital Lobe Epilepsy

Barış Küçükyürük1, Taner Tanrıverdi1, Buge Öz2, Naz Yeni3, Emin Ozyurt1
1Department Of Neurosurgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department Of Neurology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Thirteen-year-old boy admitted to our clinic because of intractable occipital lobe epilepsy and underwent surgical resection of epileptogenic focus at the left occipital lobe. Histopathological examinations revealed a parasitic infestation, neurocystocercosis. After surgery the patient was seizure free at short-term follow-up and referred to Infectious Diseases outpatient clinic for futher medical treatment of taenia solium. A case of intractable occipital lobe epilepsy due to cysticersosus was discussed with possible pitfalls in diagnosis.

Keywords: Epilepsy, Neurocystocercosis, Occipital lobe


Barış Küçükyürük, Taner Tanrıverdi, Buge Öz, Naz Yeni, Emin Ozyurt. Neurocysticercosis: A Rare Cause of Occipital Lobe Epilepsy. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 82-84

Sorumlu Yazar: Barış Küçükyürük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale