Persistan Mediyan Arter: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(3): 195-198

Persistan Mediyan Arter: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Yasin Arifoğlu1, Özdemir Sevinç2, Çağatay Barut3, Merih İş4, Murat Dıramalı1
1Aibü, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Anatomi Ad, Bolu, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ad, Düzce, Türkiye
3Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ad, Zonguldak, Türkiye
4Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ad, Düzce, Türkiye

Persistan mediyan arter, radiyal veya ulnar arter yaralanmalarında eli besleyebilir, vücudun başka herhangi bir yerinde greft arteri olarak kullanılabilir. Ayrıca mediyan sinire bası yaparak karpal tünel sendromu semptomlarına neden olabilir. Ellibeş yaşındaki erkek kadavranın rutin kadavra diseksiyonu sırasında sağ üst ekstremitede persistan mediyan artere rastladık. Genişlemiş persistan median arter distalde seyrederek fleksör retinakulumun altından geçip median sinir dallarına parelel olarak metakarpal kemiklere dallar vermekteydi. Yüzeyel palmar arkla arasında anastamoz izlenmedi. Persistan mediyan arter yaygın bir varyasyon olmasına rağmen, karpal tünel sendromuna neden olması ve radiyal/ulnar arter yaralanmalarında eli besleyebilen bir alternatif oluşturması nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: el, makroskopik anatomi, persistan mediyan arter; varyasyon


Persistent median artery: Case Report and Review of the Literature

Yasin Arifoğlu1, Özdemir Sevinç2, Çağatay Barut3, Merih İş4, Murat Dıramalı1
1Abant Izzet Baysal University, Izzet Baysal School Of Medicine, Department Of Anatomy, Bolu, Turkey
2Duzce University, School Of Medicine, Department Of Anatomy, Duzce, Turkey
3Karaelmas University, School Of Medicine, Department Of Anatomy, Zonguldak, Turkey
4Duzce University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Duzce, Turkey

A persistent median artery may supply the hand in radial or ulnar artery injuries, or it may be used as a graft artery elsewhere in the body. It may compress the median nerve and cause symptoms of carpal tunnel syndrome as well. We encountered a persistent median artery in the right upper extremity of a 55-year-old male cadaver during routine dissection. The enlarged persistent median artery ran distally and passed under flexor retinaculum, gave branches to metacarpal bones along with the branches of the median nerve. It showed no anastomosis with the superficial palmar arch. Although it is a common variation, it should be taken into account as it may cause carpal tunnel syndrome and it may be a useful route of blood supply to the hand in radial or ulnar artery injuries.

Keywords: gross anatomy, hand, variation, persistant median artery, median nerve


Yasin Arifoğlu, Özdemir Sevinç, Çağatay Barut, Merih İş, Murat Dıramalı. Persistent median artery: Case Report and Review of the Literature. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(3): 195-198

Sorumlu Yazar: Merih İş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale