İntrakranial Kitle ile Birlikte Prezente Olan Asemptomatik Subklaviyan Çalma Sendromu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 155-160

İntrakranial Kitle ile Birlikte Prezente Olan Asemptomatik Subklaviyan Çalma Sendromu: Olgu Sunumu

Çağatay Özdöl, Hilmi Önder Okay, Ergün Dağlıoglu, Ahmet Deniz Belen
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Subklaviyan çalma sendromu, vertebral arterin çıkış yerinin proksimalinde subklaviyan arterin stenozu sonucu kan akımının kontralateral vertebral arter ve baziler arterden ters yöne dönmesi sonucu oluşur. Çoğunlukla asemptomatik olup, tanı karotid vertebral Doppler ultrasonografi ve dijital subtraksiyon anjiografi ile konulur. Sol subklaviyan arterde sağ subklaviyan artere oranla 3 kat daha fazla görülür. Darlığın derecesine ve semptomatik olup olmamasına göre medikal veya cerrahi tedavi uygulanır. Bu olgu sunumunda intrakranial meningiom tanısı ile yatırılan ve yapılan tetkikleri sırasında tesadüfen saptanan asemptomatik sol subklaviyan çalma sendromu sunulmuştur. Sol ana karotid arter, orijininden itibaren tıkalı olup sol hemisfer anterior komünikan arter aracılığı ile beslenmekteydi. Subklaviyan çalma sendromu asemptomatik olduğu için cerrahi tedavi düşünülmedi.

Anahtar Kelimeler: Arter, dijital subtraksiyon anjiografi, intrakranial kitle, subklaviyan çalma sendromu


Subclavian Steal Syndrome Associated with Intracranial Mass: Case Report

Çağatay Özdöl, Hilmi Önder Okay, Ergün Dağlıoglu, Ahmet Deniz Belen
Ankara Numune Research And Education Hospital

Subclavian steal syndrome is stenosis of the segment proximal to the origin of vertebral artery that results in reversal of flow from the contralateral vertebral artery and basilar artery to subclavian artery. Cases usually present with mild symptoms or they are asymptomatic. The diagnosis is usually confirmed with carotid-vertebral Doppler ultrasonography and digital subtraction ultrasonography. It is three times more prevalent in left side. Medical or surgical treatment is preferred according to the degree of stenosis and severity of signs and symptoms. We present an intracranial meningioma associated with asymptomatic left subclavian steal syndrome incidentally diagnosed during digital subtraction angiography. Left common carotid artery was completely obstructed at its origin and left hemisphere get blood supply via anterior communicating artery. No treatment was planned for subclavian steal syndrome since the patient is asymptomatic.

Keywords: Artery, digital subtraction angiography, intracranial mass, subclavian steal syndrome


Çağatay Özdöl, Hilmi Önder Okay, Ergün Dağlıoglu, Ahmet Deniz Belen. Subclavian Steal Syndrome Associated with Intracranial Mass: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 155-160

Sorumlu Yazar: Çağatay Özdöl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale