İnternal Karotid Arterin Paraklinoid Segmentine Cerrahi Yaklaşım: Teknik Derleme [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 1-8 | DOI: 10.5222/sscd.2014.001  

İnternal Karotid Arterin Paraklinoid Segmentine Cerrahi Yaklaşım: Teknik Derleme

Bülent Güçlü1, Marc Sindou2
1Nöroşirürji Kliniği, Sağlık Bakanlığı Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bursa,türkiye
2Department Of Neurosurgery, Hopital Neurologique Pierre Wertheimer, Université Claude-bernard De Lyon, Lyon, France

Paraklinoid carotid anevrizmaların (karotid-oftalmik anerizma gibi) güvenli kliplenebilmesi, anterior klinoid çıkıntı (AKÇ), anterior kavernöz sinüs ve orbital apeks duvarı tümörlerinin cerrahi tedavilerinin yapılabilmesi için, internal karotid arterin paraklinoid segmentine cerrahi yaklaşım çok önemlidir.Anterior klinoidektomi internal karotid arterin (İKA) paraklinoid segmentine cerrahi yaklaşımda çok faydalıdır. Anterior klinoidektomi yapıldıktan sonra kazanılan geniş cerrahi alan, daha az beyin retraksiyonu yapılmasına izin verir, intrakranial İKA'nın ve optik sinirin mobilizasyonunu arttırır. Bu yazıda, yazarlar internal karotid arterin anatomisini ve değişik segmentlerini anlatıyor. Anterior klinoid çıkıntının anatomisi ve internal karotid arter ile ilişkisi gözden geçiriliyor. Anterior klinoidektominin temel prensipleri, riskleri ve komplikasyonları tartışılıyor.

Anahtar Kelimeler: Anterior klinoid çıkıntı, Anterior klinoidektomi, Kavernöz sinüs meninjiyomları, İntrakranial internal karotid arter, Paraklinoid karotid anevrizma


Surgical Access to the Paraclinoid Segment of the Internal Carotid Artery: A technical review

Bülent Güçlü1, Marc Sindou2
1Neurosurgery Clinic, Ministry Of Health, Sevket Yilmaz Research And Training Hospital, Bursa, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Hopital Neurologique Pierre Wertheimer, Université Claude-bernard De Lyon, Lyon, France

Surgical access to the paraclinoid segment of the internal carotid artery is important for safe surgical clipping of paraclinoid carotid aneurysms such as carotid-ophthalmic aneurysms and for surgical treatment of tumors of the anterior clinoid process (ACP), anterior part of cavernous sinus and the wall of the orbital apex. Anterior clinoidectomy is useful during surgical access to the paraclinoid segment of the internal carotid artery (ICA). The extensive surgical field gained after anterior clinoidectomy allows lesser brain retraction and increases mobilization of the intracranial ICA and optic nerve. In this report, the authors describe the anatomy of the internal carotid artery and its various segments. Anatomy of the anterior clinoid process and its relation to the internal carotid artery are reviewed. The basic principles of anterior clinoidectomy, the risks and possible complications are also discussed.

Keywords: Anterior clinoid process, anterior clinoidectomy; cavernous sinus meningiomas; intracranial internal carotid artery; paraclinoid carotid aneurysms.


Bülent Güçlü, Marc Sindou. Surgical Access to the Paraclinoid Segment of the Internal Carotid Artery: A technical review. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Bülent Güçlü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale