C5-6 disk herniasyonunda mikrodiskektomi ve intervertebral disk protezi yerleştirme: 53 hastalık tecrübemiz [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 19-25 | DOI: 10.5222/sscd.2015.019  

C5-6 disk herniasyonunda mikrodiskektomi ve intervertebral disk protezi yerleştirme: 53 hastalık tecrübemiz

İnan Gezgin1, Can Hakan Yıldırım1, İdiris Altun2, Eser Berkyürek3, Abidin Murat Geyik4, Kadir Yıldırım1, Miktat Kaya1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neuroşirürji Ana Bilim Dalı, Kars
2Kahramanmaraş Sütcü İmam Tıp Fakültesi, Neuroşirürji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Özel Erciyes Kartal Hastanesi, Neuroşirürji Ana Bilim Dalı, Kayseri
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neuroşirürji Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Amaç: C5-6 servikal disk hernili hastalarda anterior mikrocerrahi ve yapay disk protezi yerleştirme işleminin klinik sonuçlarını sunmak.
Metot: Bu çalışma şubat 2010 ve şubat 2013 tarihleri arasında 3 kuruluşun nöroşirürji bölümlerinde ameliyat edilen 53 hastanın (23 kadın, 30 erkek; ortalama yaş: 40.6±4.4) izlenimi esnasında toplanan verilere dayanmaktadır. Ağrı ve boyun kısıtlılığı ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 6., 12. ve 24. aylarda VAS ve NDI skorları yardımıyla değerlendirildi. İzleme peryodu döneminde VAS ve NDI deki değişiklikler karşılaştırıldı.
Bulgular: VAS ve NDI değerleri ameliyat sonrası 6., 12. ve 24. aylarda önemli ölçüde iyileşti. Ayrıca 12. ve 24. aylardaki VAS ve NDI değerleri 6 aylık izleme göre daha iyiydi (p=0,021 ve p=0,006 VAS için; p<0,001 NDI için). bu arada 12. ve 24. aylardaki VAS ve NDI değerleri arasında fark gözlenmedi.
Sonuç: C5-6 düzeyindeki disk herniasyonlu hastalarda boyun kısıtlılığının ve ağrının azalmasında mikrocerrahi ve servikal disk protezi yerleştirme işleminin güvenilir ve etkili bir yol olduğunu öne sürüyoruz. Daha doğru bir şekilde, işlemin etkinliğini ve güvenirliğini belgelemek için daha geniş serilerde uzun dönem ve kontrollü izlemler gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Servikal, disk herniasyonu, tedavi, mikrocerrahi, yapay disk, yerleştirme


Microdiscectomy and Intervertebral Disc Replacement for Herniation Involving Fifth and Sixth Cervical Vertebras: Our Experience with 53 Patients

İnan Gezgin1, Can Hakan Yıldırım1, İdiris Altun2, Eser Berkyürek3, Abidin Murat Geyik4, Kadir Yıldırım1, Miktat Kaya1
1Department of Neurosurgery, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Neurosurgery, Kahramanmaraş Sütcü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
3Department of Neurosurgery, Private Erciyes Kartal Hospital, Kayseri, Turkey
4Department of Neurosurgery, Gaziantep University Medical Faculty, Gaziantep, Turkey

Objective: To present our clinical outcomes with anterior approach microdiscectomy and artificial disc replacement
in patients with C5-6 disc hernias.
Material and Methods: This cohort study is based on data collected during follow-up of a total of 53 patients
(23 women, 30 men; mean age: 40.6±4.4 years) operated in the neurosurgery departments of 3 institutions
between February 2010 and February 2013. Pain and neck disability were evaluated preoperatively and at postoperative
6th, 12th and 24th months by means of visual analogue scale (VAS) and neck disability index (NDI),
respectively. Alterations in VAS and NDI scores were compared during the follow-up period.
Results: Scores in VAS and NDI were improved significantly at postoperative 6th, 12th and 24th months
(p<0.001 for all). Furthermore, VAS and NDI scores at 12th and 24th months were better than those at 6th
month (p=0.021 and p=0.006 for VAS; p<0.001 for NDI). However, no differences were observed between VAS
(p=0.192) and NDI scores (p=0.258) at postoperative 12th and 24th months.
Conclusion: We suggest that microdiscectomy and implantation of the artificial cervical disc prosthesis is a safe
and effective procedure for reduction of pain and improvement of neck disability in patients with disc herniation
at the level of C5-C6. Long- term follow-up in larger series and controlled trials are required for documentation
of the safety and efficacy of the procedure more accurately.

Keywords: Cervical, disc herniation, treatment, microdiscectomy, artificial disc, replacement


İnan Gezgin, Can Hakan Yıldırım, İdiris Altun, Eser Berkyürek, Abidin Murat Geyik, Kadir Yıldırım, Miktat Kaya. Microdiscectomy and Intervertebral Disc Replacement for Herniation Involving Fifth and Sixth Cervical Vertebras: Our Experience with 53 Patients. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 19-25

Sorumlu Yazar: İnan Gezgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale