Streptozosin ile diyabetik yapılan ratlarda kafa travması sonrası kan-beyin bariyerindeki değişiklikler [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(2): 79-86

Streptozosin ile diyabetik yapılan ratlarda kafa travması sonrası kan-beyin bariyerindeki değişiklikler

Ercan Türeci1, Merih İş2, Gülay Üzüm3, Fevzullah Akyüz2, Mustafa Onur Ulu4, Murat Döşoğlu2, Mustafa Uzan5
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Sakarya Toyotasa Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Departmanı, Sakarya
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Diabetus mellitus, periferik mikrovasküler komplikasyonlar ve artmış nörolojik olaylarla beraber olan kronik bir metabolik hastalıktır. Kafa travması sonrası diyabetik ratlarda normal farelere göre daha fazla nörolojik hasar ve artmış lipid peroksidasyonu görülmektedir. Diyabetin nörolojik bozukluk yapma mekanizması bilinmese tam olarak açık değilse de kan-beyin bariyerinin (KBB) bozulması bir neden olabilir. Bu çalışmada streptozosin ile diyabetik yapılan ratlarda kafa travması sonrası KBB’deki değişiklikleri deneysel olarak araştırdık.
Yöntem: Otuziki erişkin erkek Sprague-Dawley rat randomize ve eşit olarak dört gruba ayrıldı: sadece travma, sadece diyabet, diyabet+travma ve sham grubu. Diyabet oluşumu tek doz streptozotosin enjeksiyonu ile sağlandı. Diyabetin kronik değişikliklerinin oturması amacıyla travma, streptozosin enjeksiyonundan dört hafta sonra uygulandı. Travma sonrası KBB devamlılığını değerlendirmek için Evans mavisi boyasına (EMB) geçirgenlik değerlendirildi. EMB ile perfüze edilen beyinler anatomik olarak altı farklı beyin bölgesine ayrıldı (korteks, hipokampus, korpus striatum, midbrain, thalamus ve serebellum) ve EMB ekstravazasyonu hasardan 60 dk. sonra spektrofotometrik olarak ölçüldü.
Bulgular: EMB’nin spektrofotometrik ölçümleri diyabet+travma grubunda diğer gruplara göre özellikle serebellum ve korpus striatum bölgelerinde KBB geçirgenliğinin arttığını göstermiştir.
Sonuç: Travmatik beyin hasarı sonrası KBB’de olan bozulma normallere gore diyabetiklerde daha fazladır ve KBB’de bölgesel olarak bozulma ve travma-kaynaklı mikrovasküler hasar serebellum ve korpus striatum bölgelerinde daha ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kan-beyin bariyeri, beyin ödemi; diyabetik rat; streptozotosin; travmatik beyin hasarı


Alterations in Blood-Brain Barrier After Traumatic Brain Injury in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Ercan Türeci1, Merih İş2, Gülay Üzüm3, Fevzullah Akyüz2, Mustafa Onur Ulu4, Murat Döşoğlu2, Mustafa Uzan5
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey
2Duzce University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Duzce, Turkey
3Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Physiology, Istanbul, Turkey
4Sakarya Toyotasa State Hospital, Department Of Neurosurgery, Sakarya, Turkey
5Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Aim: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease that is associated with peripheral microvascular complications and an increased risk of neurological events. Following closed head injury, diabetic rats suffer greater neurological dysfunction, associated with further lipid peroxidation than normal rats. The mechanistic factors in diabetes which cause neurological dysfunction are not clear, but disruption of the blood-brain barrier (BBB) may be one reason. We experimentally investigated alterations in the BBB after traumatic brain injury in streptozotocin-induced diabetic rats.
Methods: Thirty-two adult male Sprague-Dawley rats were divided randomly and evenly into four groups as trauma only, diabetes only, diabetes plus trauma, and sham-operated control. Diabetes was induced by a single injection of streptozotocin. Diabetic rats were exposed to trauma 4 weeks after streptozotocin injection to allow development of chronic diabetes. Permeability to Evans blue dye (EBD) was evaluated to assess the BBB integrity following trauma. Brains perfused with EBD were divided into six anatomically distinct brain regions (cortex, hippocampus, corpus striatum, midbrain, thalamus, and cerebellum), and EBD extravasation was quantified using spectrophotometric methods 60 min after injury.
Results: Spectrophotometric measurements of EBD revealed that BBB permeability was increased significantly in the cerebellum and corpus striatum in the diabetes plus trauma group compared with the trauma only and control groups.
Conclusion: The disruption of the BBB caused by traumatic brain injury is more severe in diabetics than normal subjects, and also region specific with cerebellum and corpus striatum appearing to be most susceptible to trauma-induced microvascular damage in diabetics.

Keywords: Blood brain barrier, brain edema, diabetic rats, streptozotocin, traumatic brain injury


Ercan Türeci, Merih İş, Gülay Üzüm, Fevzullah Akyüz, Mustafa Onur Ulu, Murat Döşoğlu, Mustafa Uzan. Alterations in Blood-Brain Barrier After Traumatic Brain Injury in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(2): 79-86

Sorumlu Yazar: Merih İş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale