İntraventriküler Santral Nörositoma: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 254-258

İntraventriküler Santral Nörositoma: Olgu Sunumu

Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Müslüm Güneş, Osman Tanrıverdi, Hidayet Akdemir, Serhat Baydın
Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ: Santral nörositoma tüm santral sinir sistemi tümörleri içerisinde çok nadir görülür. Akut Hidrosefaliye bağlı senkop atakları ve ani ölüme neden olabilmesi açısından önemlidir. Total cerrahi rezeksiyon çoğunlukla kür sağlamada yeterlidir.
OLGU: 19 yaşında erkek hasta, ortostatik senkop sonucu yüksekden düşme şikayeti ile kliniğimize yatırıldı. Nörolojik muayenesinde defisit saptanmadı. Kranial Bilgisayarlı Tomografide (BT), sol lateral ventrikül içerisinde hipodens lezyon ve tek taraflı hidrosefali saptandı. Kranial Magnetik Rezonans (MR) incelemesinde sol lateral ventrikül korpus düzeyinde multipl, milimetrik kistik komponentleri de bulunan lezyon tespit edildi. Hastanın özgeçmiş sorgulamasında 1 aydır baş ağrısı ve senkop atakları olduğu öğrenildi. Mikroşirurjikal teknikle cerrahi rezeksiyon yapıldı. Histopatoloji sonucu santral nörositoma olarak bildirildi.
TARTIŞMA: Santral nörositoma, tüm santral sinir sistemi tümörlerinin %0,25-0,50’sini, tüm intraventriküler tümörlerin %10’unu teşkil eder. Foramen interventrikülaris obstruksiyonuna bağlı ortostatik senkop atakları görülebilir. Nadiren intraventriküler hemoraji bildirilmiştir. Ani ölümle sonuçlanabileceği için, erken tanı ve tedavi önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Santral Nörositoma, Ortostatik Senkop, İntraventriküler Tümör


Intraventricular Central Neurocytoma: A Case Presentation

Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Müslüm Güneş, Osman Tanrıverdi, Hidayet Akdemir, Serhat Baydın
Bakirkoy Research And Training Hospital For Neurology, Neurosurgery And Psychiatry

INTRODUCTION: Central neurocytoma is a rare form of central nervous system malignancies. It may cause the sudden death due to acute hydrocephalus. Total resection is adequate for cure.
CASE PRESENTATION: 19 years old man admitted the hospital with falling from high after sudden drop attack. He has headache and drop attacks in several times for last 1 month. Neurological examination was intact. Cranial computed tomography revealed hypodense mass lesion in the left lateral ventricle and unilateral hydrocephalus. Magnetic resonance showed mass lesion which includes multiple cysts in the left lateral ventricle. Tumor was removed totally, and central neurocytoma diagnosis was confirmed with hystopathologically.
DISCUSSION: Central neurocytoma constitutes 0, 25 - 0, 50% of all central nervous system tumors and 10% of all intraventriculer tumors. It can causes orthostatic syncope due to obstruction of foramen Monroe. Intraventricular hemorrhage has been reported. Early diagnosis and urgent management is crucial because of sudden death threat.

Keywords: Central neurocytoma, orthostatic syncope, intraventriculer tumor


Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Müslüm Güneş, Osman Tanrıverdi, Hidayet Akdemir, Serhat Baydın. Intraventricular Central Neurocytoma: A Case Presentation. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 254-258

Sorumlu Yazar: Ömür Günaldı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale