Spinal Tümörler [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 59-66

Spinal Tümörler

Hülagü Kaptan1, Ömür Kasımcan1, Kutay Çakıroğlu2, Celal Kılıç3
1Ulus Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Akay Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Spinal tümörler beyin tümörlerinden daha az görülmekte ve Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin yaklaşık olarak % 10-25’ini oluşturmaktadır. Çoğunlukla benign karakterli tümörlerden oluşmasına karşın ağır morbidite ve mortalite oranları ile nöroşirürjinin önemli bir parçası olup, spinal cerrahi için, önemli bir ilgi ve araştırma alanı olmaktadır. Tanı ve tedavi yöntemlerindeki teknolojik ilerlemeye paralel olarak; geçmişten günümüze doğru, morbidite ve mortalite oranları açısından, olumlu bir gelişme izlenmektedir. Son 20 yıldır rutin kullanıma giren Magnetik Rezonans Görüntüleme’nin bu sonuçlardaki rolü büyüktür. Spinal tümörlerin, hücresel tipleri, lokalizasyonları, büyüme hızları ve bunlara bağlı gelişen nörolojik durum, prognozu belirleyen önemli parametrelerdir. Stereotaktik radyocerrahi ve radyoterapi son yıllarda gelişme göstermiştir. Cyberknife düşük morbidite oranı ve efektiv kullanımı ile konvansiyonel metotlara alternatif olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spiral tumorler, omurilik tümörleri, omurga tümörleri, cerrahi


Tumors of the Spinal Cord

Hülagü Kaptan1, Ömür Kasımcan1, Kutay Çakıroğlu2, Celal Kılıç3
1Ulus Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Turkey
2Akay Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Turkey
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Turkey

Spinal tumours are seen less frequently than brain tumours and constitute approximately 10-25 % of the central nervous system tumours. Most of these tumors are benign. Spinal tumours have been an important area of interest and research for spinal surgery which is an important part of neurosurgery. Parallel to the technological advances in the diagnosis and treatment procedures a positive trend is observed in terms of morbidity and mortality rates. The use of Magnetic Resonance imaging routinely has had a big impact in these results. The cellular types, localization, the growth pace of spinal tumours and neurological status at presentation are important parameters that determine prognosis. Stereotactic radiosurgery and stereotactic radiotherapy have emerged in recent years. Cyberknife appears as a viable alternative with low morbidity rates.

Keywords: Spinal cord tumors, vertebral tumors, surgery


Hülagü Kaptan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç. Tumors of the Spinal Cord. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 59-66

Sorumlu Yazar: Hülagü Kaptan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale